Lên đầu trang
Thứ năm, 02/07/2020 15:49
Đơn vị trực thuộc
Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chiều ngày 17/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh 3 điểm trong công tác chống dịch hiện nay là: Phải kiểm soát được dịch bệnh, tiến tới chung sống an toàn, thúc đẩy sự điều chỉnh tích cực của xã hội.
Ngày 18/6/2020 Nhà trường đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Triển khai hoạt động sáng kiến”. Nội dung trọng tâm của hội thảo là: Tầm quan trọng của hoạt động sáng kiến; Định hướng triển khai các hoạt động sáng kiến; Các khó khăn và giải pháp trong thực hiện hoạt động sáng kiến tại các Phòng, Ban, Trung tâm và các đơn vị liên quan.