Logo NDUN
Lên đầu trang
Thứ sáu, 19/04/2024 16:53


       Dự án Digicare - thuộc Chương trình Erasmus + do Liên minh Châu Âu tài trợ, với mục đích nâng cao các kỹ năng chăm sóc số cho sinh viên điều dưỡng và cải thiện chất lượng chăm sóc người bệnh tại các Cơ sở Giáo dục Đại học Châu Á. Trong khuôn khổ dự án, trường Đại học Điều dưỡng Nam Định cùng với các trường đối tác đang hoàn thiện Mô hình chăm sóc số dành cho khu vực Châu Á và từng bước thử nghiệm Mô hình Chăm sóc số. Căn cứ theo kế hoạch số 600/KH-ĐDN ngày 26/3/2021 về việc triển khai tập huấn thí điểm Mô hình dự án Digicare (Vòng 1), tham gia buổi tập huấn gồm các thành viên ban Quản lý dự án và 10 giảng viên. Nội dung buổi tập huấn giới thiệu mô hình 5A’s và mô hình Grow dùng trong huấn luyện người bệnh; trên cơ sở đó để phát triển kỹ năng và thực hành huấn luyện người bệnh cho nhóm 10 giảng viên.

Buổi tập huấn cho 10 giảng viên ngày 06/4/2021

       Sau buổi tập huấn, các giảng viên đã xây dựng các kịch bản, phân vai và tiến hành thực hành kỹ năng huấn luyện người bệnh hướng đến đến thay đổi hành vi của người bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường và suy tim mạn.

Các nhóm giảng viên thực hành huấn luyện người bệnh

       Buổi tập huấn đã giúp cho các giảng viên nâng cao kiến thức và kỹ năng để đào tạo sinh viên các kỹ năng huấn luyện người bệnh thông qua mô hình Grow và mô hình 5A’s.

Tin liên quan