Thứ sáu, 23/02/2018 19:18
Bảng tổng hợp tên và mục tiêu Đề cương luận văn tốt nghiệp khóa II sau khi chỉnh sửa theo hội đồng thông qua đề cương.
Trên trang “Tra cứu cơ sở dữ liệu” bạn đọc có thể tra cứu các CSDL sách, tạp chí chuyên ngành, luận văn, luận án, bài trích, bài nghiên cứu khoa học hiện có tại thư viện.