Chủ nhật, 22/05/2022 14:25
Trung Tâm Nhật ngữ LOD Nam Định kết hợp với Trung tâm Khoa học công nghệ và Dịch vụ - Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tuyển sinh các lớp tiếng Nhật với từng cấp độ...
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học....
Hưởng ứng lời kêu gọi cả nước chi viện cho Bắc Giang trong công tác phòng chống dịch COVID - 19 của Bộ Y tế, ngày 27/5/2021, trường Đại học Điều dưỡng Nam Định ra quyết định cử 54 cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang.