Thứ sáu, 23/02/2018 19:12
Trung tâm Hợp tác Khoa học Công Nghệ và Dịch vụ liên tục mở các lớp “Tin học văn phòng” từ căn bản đến nâng cao dành cho mọi đối tượng. Với chi phí chỉ từ 500.000 đ mọi người đã có cho mình những kỹ năng về Word, Excel,Powerpoint,...
Trong bài viết này là một số bài thi mẫu tin học dành cho các bạn hoc viên lấy chứng chỉ tin học