Chủ nhật, 17/02/2019 19:40
Chi bộ Quản Tri có 11 đồng chí đảng viên, trong đó có 2 đồng chí là đảng viên dự bị. Chi bộ luôn phát huy vai trò chỉ đạo của Đảng và sức mạnh của tập thể trong công tác xây dựng và phát triển chung của Đảng bộ nhà trường. Đảng viên của Chi bộ đều có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn tốt, thực hiện tốt vai trò tiên phong gương mẫu trong các hoạt động của nhà trường và đoàn thể.
Là đơn vị tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác quản lý cơ sở vật chất, đầu tư, xây dựng; cải tạo, sửa chữa, bảo trì cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các hoạt động giảng dậy, học tập và nghiên cứu của Nhà trường; quản lý điều hành xe ô tô của nhà trường phục vụ công tác; phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão, vệ sinh cảnh quan môi trường; quản lý Ký túc xá sinh viên, hội trường, giảng đường và công tác y tế cơ quan.
Ký túc xá sinh viên được chia làm 3 đơn nguyên, gồm đơn nguyên I, II, II. Tổng số phòng ở cho học viên, sinh viên của Nhà trường là 130 phòng ở, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho 1138 sinh viên. Trong đó có 6 phòng được trang bị tiện nghi phục vụ cho công tác hợp tác quốc tế, đối ngoại. Đặc biệt năm học 2018-2019 Ký túc xá sinh viên đã tiếp đón, sắp xếp bố trí chỗ ở cho đối tượng là du học sinh của nước bạn Lào anh em tham gia học tập tại trường. Ngoài ra Nhà trường còn có khu Ký túc xá tự nguyện 2 tầng được trang bị tiện nghi phục vụ cho nhu cầu ở tự nguyện của học viên, sinh viên.