Logo NDUN
Lên đầu trang
Thứ hai, 26/02/2024 10:59


       Căn cứ kế hoạch hoạt động KH&CN năm học 2019-2020 và Đề án phát triển tạp chí Khoa học Điều dưỡng phiên bản điện tử đã được Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt, nhằm mục đích đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng của Tạp chí và xây dựng phiên bản tiếng Anh cho Tạp chí, ngày 12/6/2020 Nhà trường đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng và phát triển phiên bản tiếng Anh cho Tạp chí Khoa học Điều dưỡng”. Nội dung trọng tâm của hội thảo là: các giải pháp để nâng cao chất lượng, đảm bảo tài chính cho các hoạt động nâng cao chất lượng và xây dựng phiên bản tiếng Anh cho Tạp chí Khoa học Điều dưỡng.

Hội nghị do PGS.TS. Lê Thanh Tùng – Hiệu trưởng chủ trì, cùng với sự tham gia của Ban giám hiệu, Ban Biên tập Tạp chí và các lãnh đạo Khoa Điều dưỡng Hộ sinh, Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học, Hợp tác quốc tế, Đào tạo Sau đại học, Tài chính kế toán, Bộ môn Ngoại ngữ và đại diện giảng viên trong và ngoài trường.

   PGS.TS. Lê Thanh Tùng – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, TS. Đỗ Minh Sinh – Trưởng phòng Quản lý nghiên cứu khoa học đã có báo cáo: “Thực trạng và giải pháp phát triển tạp chí Khoa học Điều dưỡng” và TS. Trần Văn Long - Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học với báo cáo: “Các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn của Tạp chí từ các luận văn Thạc sĩ, luận án Tiến sĩ”.

TS. Đỗ Minh Sinh – Trưởng phòng QLNCKH trình bày báo cáo tham luận

TS. Trần Văn Long – Trưởng phòng ĐTSĐH trình bày báo cáo tham luận

Sau phần báo cáo tham luận là phần thảo luận chung, các thành viên tham gia hội thảo thảo luận sôi nổi đưa ra các giải pháp để tăng thêm nguồn bài, nâng cao chất lượng các bài viết, các chính sách cho tác giả gửi bài; Cũng đưa ra các phương án và lộ trình để xây dựng phiên bản tiếng Anh cho Tạp chí.  PGS.TS. Lê Thanh Tùng - Hiệu trưởng Nhà trường đã đưa ra kết luận chung mang tính tổng kết các ý kiến tại hội thảo như: Rà soát các chính sách; Bổ sung các quy định về viết báo trước khi bảo vệ luận văn cho Thạc sĩ và khuyến khích Chuyên khoa I, sinh viên về viết báo; Nâng cao năng lực cán bộ giảng viên của Nhà trường về viết báo như: Tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng viết báo cho giảng viên, học viên và sinh viên. Thực hiện các hoạt động dịch vụ của Tạp chí bằng cách tăng cường quảng bá qua các kênh, mạng xã hội, liên kết với thư viện số. Đối với phiên bản tiếng Anh cho Tạp chí: Lập nhóm chuyển ngữ gồm các thầy cô có khả năng viết bài báo bằng tiếng Anh tốt và Bộ môn Ngoại ngữ; Thành lập hội đồng biên tập riêng và quy định hoạt động của hội đồng biên tập để giúp xây dựng và ra đời được phiên bản tiếng Anh.

Tin liên quan