Logo NDUN
Lên đầu trang
Thứ sáu, 19/04/2024 16:46


       Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa” trong các các cơ sở đào tạo năm học 2023 – 2024 cho sinh viên mới nhập trường, ngày 11 tháng 9 năm 2023 tại Hội trường lớn trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tổ chức khai mạc "Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa năm học 2023-2024" cho các tân sinh viên đại học chính quy trúng tuyển vào trường.