Logo NDUN
Lên đầu trang
Thứ hai, 04/12/2023 16:46


Sáng ngày 05 tháng 8 năm 2023, trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tổ chức đón tiếp học viên nhập học năm học 2023-2024 và Phổ biến nội quy, quy chế cho học viên Sau Đại học trúng tuyển vào trường.

Để Tạo điều kiện thuận lợi cho học viên trúng tuyển Sau đại học ngành điều dưỡng trình độ Thạc sĩ và Chuyên khoa I năm học 2023 - 2024 đến nhập học, đảm bảo công tác đón tiếp, làm thủ nhập học được triển khai nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả. Nhà trường đã triển khai 2 hình thức là nhập học trực tiếp (học viên nộp hồ sơ nhập học tại Giảng đường C12 - Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định) và trực tuyến (học viên nộp hồ sơ qua đường bưu điện về địa chỉ Phòng Công tác CTTT&QLNH, Bộ phận 1 cửa, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, số 257 Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định).

Sau phần đón tiếp và làm thủ tục nhập học cho học viên. Nhà trường tiến hành tổ chức Phổ biến nội quy, quy chế cho các tân học viên trúng tuyến Sau Đại học tại hội trường lớn cũng bằng 2 hình thức: trực tiếp và trực tuyến.