Logo NDUN
Lên đầu trang
Thứ tư, 29/05/2024 05:58


Thông báo số 2326/TB-ĐDN ngày 26 tháng 10 năm 2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo số 2238/TB-ĐDN ngày 18 tháng 10 năm 2021 về việc tiếp tục các biện pháp chống dịch Covid-19 trong Nhà trường

Thông báo số 2213/TB-DDN ngày 15 tháng 10 năm 2021 về việc tiếp tục các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo số 1880/TB-ĐDN ngày 31 tháng 8 năm 2021 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 dịp Quốc khánh 2-9

Quyết định số 1858/QĐ-ĐDN ngày 31 tháng 8 năm 2021 về việc cử viên chức trực đảm bảo an toàn và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp nghỉ lễ 2-9

Kế hoạch số 1818/KH-ĐDN ngày 24 tháng 8 năm 2021 về việc tổ chức tập huấn công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho viên chức, người lao động và sinh viên

Thông báo số 1817/TB-ĐDN ngày 24 tháng 8 năm 2021 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19

Thông báo số 1706/TB-ĐDN ngày 13 tháng 8 năm 2021 về việc tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Kế hoạch số 1671/KH-ĐDN ngày 10 tháng 8 năm 2021 về việc tổ chức tập huấn  công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ viên chức của Nhà trường

Thông báo số 1670/TB-ĐDN ngày 10 tháng 8 năm 2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo số 1536/TB-ĐDN ngày 19 tháng 7 năm 2021  về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo số 1231/TB-ĐDN ngày 11 tháng 6 năm 2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch và chuẩn bị đón đoàn tình nguyện hỗ trợ phòng, chống COvid-19 tại tỉnh Bắc Giang trở về

Thông báo số 1143/TB-ĐDN ngày 01 tháng 6 năm 2021 về việc đăng ký tình nguyện tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo số 1042/TB-ĐDN ngày 18 tháng 5 năm 2021 về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo số 108/TB-ĐDN ngày 29 tháng 01 năm 2021 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

 

 

 

Tin liên quan