Logo NDUN
Lên đầu trang
Thứ tư, 29/05/2024 05:18


1. Thông báo số 1889/TB-ĐDN ngày 06 tháng 9 năm 2021 về việc tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19

2. Quyết định số 1888QĐ-ĐDN ngày 06 tháng 9 năm 2021 về việc thành lập ban chỉ đạo, Ban chuyên môn và Tổ phục vụ tham gia tiêm vắc-xin phòng Covid-19

3. Kế hoạch số 1822/KH-ĐDN ngày 25 tháng 8 năm 2021 về  việc tổ chức hỗ trợ điểm tiêm và nhân lực tiêm vắc-xin phòng Covid-19

4. Kế hoạch số 1702/KH-ĐDN ngày 13 tháng 8 năm 2021 về việc tổ chức phối hợp tiêm vắc-xin phòng Covid-19cho các đối tượng ưu tiên do ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Nam Định chỉ đạo

5. Kế hoạch số 1617/KH-ĐDN ngày 02 tháng 8 năm 2021 về việc tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho viên chức, người lao động và sinh viên tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Đồng Nai và chuyên gia Trung Quốc hiện đang làm việc trên địa bàn tỉnh Nam Định

6. Thông báo số 1615/TB-ĐDN ngày 02 tháng 8 năm 2021 về việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho viên chức, người lao động và sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Đồng Nai

7. Kế hoạch số 1564/KH-ĐDN ngày 23 tháng 7 năm 2021 về việc tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho các tình nguyện viên tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh

8. Kế hoạch số 1349/KH-ĐDN ngày 24 tháng 6 năm 2021 về việc tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho viên chức, người lao động và sinh viên năm 2021

9. Thông báo số 1283/TB-ĐDN ngày 17 tháng 6 năm 2021 về việc đăng ký tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Tin liên quan