Logo NDUN
Lên đầu trang
Thứ hai, 04/12/2023 17:50


Đoàn cán bộ Y tế tỉnh Nam Định và trường Đại học Điều dưỡng Nam Định hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch Covid-19 trở về an toàn

 

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đón đoàn tình nguyện trở về từ Đồng Nai

Đoàn cán bộ y tế trường Đại học Điều dưỡng Nam Định hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Hà Nam

 

Đoàn cán bộ giảng viên và sinh viên trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Ý Yên

 

Đoàn cán bộ Y tế tỉnh Nam Định tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Hà Nam

Đoàn cán bộ Y tế tỉnh Nam Định và trường Đại học Điều dưỡng Nam Định xuất quân chi viện cho tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch Covid – 19

Những lời thơ gửi các chiến sĩ áo trắng tham gia phòng chống dịch nơi tuyến đầu

Tuần làm việc đầu tiên của đoàn tình nguyện nhà trường tại Đồng Nai

Đoàn cán bộ, giảng viên, sinh viên trường Đại học Điều dưỡng Nam Định lên đường vào Nam chi viện cho tỉnh Đồng Nai

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đón đoàn tình nguyện trở về từ tâm dịch Bắc Giang

Đoàn cán bộ, giảng viên, sinh viên trường Đại học Điều dưỡng Nam Định lên đường chi viện cho Bắc Giang

Tin liên quan