Lên đầu trang
Thứ ba, 31/03/2020 06:36
Đơn vị trực thuộc
Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” nhằm khuyến khích sinh viên tham gia NCKH, phát huy năng lực tư duy sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống.
Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã tổ chức nghiệm thu đề tài và sáng kiến cấp cơ sở năm 2019. Trong đợt này, có 8 đề tài khoa học và 4 sáng kiến cải tiến kỹ thuật của cán bộ Nhà trường được nghiệm thu. Với mục tiêu NCKH gắn liền với thực tiễn và giảng dạy, các đề tài, sáng kiến đã lần lượt đã chỉ ra thực trạng và giải pháp liên quan đến nội dung nghiên cứu.