Lên đầu trang
Thứ ba, 19/10/2021 02:42


       Căn cứ kế hoạch làm việc của trường Đại học Điều dưỡng hội chữ thập đỏ quốc tế Kyushu Nhật Bản tại trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, từ ngày 30/4 – 11/5/2018 TS. Moriyama Masaki và TS. Nakamura Mitsue  - trường Đại học hội chữ thập đỏ quốc tế Kyushu Nhật Bản giảng dạy môn Nghiên cứu Điều dưỡng trong chương trình thạc sỹ cho học viên lớp cao học điều dưỡng khoá 4 của trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. Nội dung của khoá học bao gồm: các loại nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu; thiết kế bảng câu hỏi khảo sát; nghiên cứu khảo sát và các kiểu dữ liệu; quy trình khảo sát; số liệu thống kê mô tả cơ bản; nghiên cứu tài liệu; logic của dịch tễ học; giới thiệu về dịch tễ học: các loại nghiên cứu, nghiên cứu đối chứng, nghiên cứu thuần tập; phương pháp lập bản đồ có sự tham gia của người tham gia; thuyết trình nhóm về nghiên cứu định lượng; nộp bài tập nhóm về nghiên cứu định lượng; giới thiệu về nghiên cứu định tính; tổng quan về nghiên cứu định tính; quá trình nghiên cứu; đề cương nghiên cứu; Bài tập nhóm - đề cương nghiên cứu: chuẩn bị cho bài thuyết trình nhóm, viết đề cương nghiên cứu; nộp đề cương nghiên cứu, thuyết trình nhóm; phản hồi về bài thuyết trình nhóm và đề cương nghiên cứu; vấn đề đạo đức và việc thu thập dữ liệu cho nghiên cứu định tính. 

TS. Ngô Huy Hoàng - Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc khoá học

       Kết thúc khoá học học viên có thể mô tả quá trình nghiên cứu điều dưỡng, nguyên tắc và bản chất của từng bước nghiên cứu; khái niệm hóa thiết kế định lượng và / hoặc định tính liên kết các lý thuyết và khái niệm điều dưỡng, xã hội, hành vi và các lý thuyết / khái niệm liên quan khác để xây dựng một quy trình nghiên cứu mạch lạc; xác định các câu hỏi nghiên cứu và tiến hành nghiên cứu tài liệu để xác định các biến; đề xuất thiết kế nghiên cứu phù hợp với khoảng cách kiến thức về các hiện tượng mà người học quan tâm; trong thiết kế định lượng, xác định cỡ mẫu và quy trình lấy mẫu để lấy mẫu đại diện và tôn trọng vấn đề đạo đức nghiên cứu trong đơn đồng ý; trong thiết kế định lượng, chọn số liệu thống kê thích hợp để phân tích dữ liệu và có thể giải thích kết quả một cách chính xác; hiểu được sự khác biệt về quan điểm giữa thiết kế nghiên cứu định lượng và thiết kế nghiên cứu định tính; mô tả đóng góp phát triển ngành điều dưỡng của nghiên cứu định tính và xác định một số phương pháp quan trọng có nền tảng triết học; thảo luận về các vấn đề đạo đức trong việc tiến hành nghiên cứu định tính; mô tả quy trình nghiên cứu và đề cương nghiên cứu; xây dựng đề cương nghiên cứu mô tả nền tảng của nghiên cứu và làm rõ thiết kế nghiên cứu thích hợp và những người tham gia dựa trên câu hỏi nghiên cứu.

Tin liên quan