Logo NDUN
Lên đầu trang
Thứ hai, 24/06/2024 01:47


     Căn cứ kế hoạch hoạt động KH&CN năm học 2018-2019, nhằm mục đích sử dụng các hoạt động KH&CN để giải quyết các vấn đề thực tế, ngày 23/8/2018 Nhà trường đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Thực trạng, giải pháp tăng cường hiệu quả quản lý người học tại các cơ sở ngoại tỉnh”. Nội dung trọng tâm của hội thảo là đánh giá các điểm mạnh cũng như các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý người học tại các cơ sở ngoại tỉnh đồng thời thảo luận về các giải pháp để quản lý nhóm người học này hiệu quả hơn trong thời gian tới.

     Hội nghị do TS. Ngô Huy Hoàng – Phó Hiệu trưởng chủ trì, cùng với sự tham gia của TS. Vũ Văn Thành – Phó Hiệu trưởng, Trưởng các Khoa/Phòng/Trung tâm/Thư viện; Trưởng các bộ môn; giáo vụ các khoa; chuyên viên Phòng CTHSSV, Phòng Đào tạo đại học và Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

TS. Ngô Huy Hoàng – Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Hội thảo

TS. Vũ Văn Thành – Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Hội thảo

     Tại Hội thảo đại diện các Khoa/Phòng/Trung tâm trình bày các báo cáo tham luận về thực trạng và giải pháp tăng cường hiệu quả quản lý người học tại các cơ sở ngoại tỉnh.

TS. Trần Đức Lượng – Phó Trưởng Khoa Khoa KHCB trình bày báo cáo tham luận tại Hội thảo

ThS. Vũ Thị Là - Phó Trưởng Khoa Khoa ĐDHS trình bày báo cáo tham luận tại Hội thảo

TS. Nguyễn Thị Minh Chính – Giám đốc Trung tâm THTLS trình bày báo cáo tham luận tại Hội thảo

ThS. Bùi Thị Hương – Phòng Đào tạo đại học trình bày báo cáo tham luận tại Hội thảo

ThS. Lê Thị Minh Thu – Phó Giám đốc Trung tâm KT&ĐBCLGD trình bày báo cáo

     Sau phần báo cáo tham luận và thảo luận chung, TS. Ngô Huy Hoàng - Phó hiệu trưởng Nhà trường đã đưa ra kết luận chung mang tính tổng kết các ý kiến tại hội thảo và nêu rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác giảng dạy và quản lý người học tại cơ sở ngoại tỉnh đối với từng đơn vị và giảng viên để nâng cao chất lượng giảng dạy, uy tín và thương hiệu của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Tin liên quan