Lên đầu trang
Chủ nhật, 16/12/2018 13:39


1. Trưởng khoa:  TTƯT.TS. Ngô Huy Hoàng - Phó Hiệu trưởng

2. Phó trưởng khoa: 

    ThS Nguyễn Mạnh Dũng

    TS. Nguyễn Thị Minh Chính

II. Các bộ môn thuộc khoa Điều dưỡng - Hộ sinh

1. Bộ môn Điều dưỡng cơ sở

2. Bộ môn Hộ sinh

3. Bộ môn Quản lý và Nghiên cứu Điều dưỡng

III. Viên chức khoa

Bộ môn Điều dưỡng cơ sở

1 ThS. Nguyễn Mạnh Dũng

Giám đốc TTKT&ĐBCLGD

Phó trưởng khoa Điều dưỡng - Hộ sinh

Trưởng BM Điều dưỡng cơ sở

2 ThS. Đinh Thị Thu Hằng  Phó trưởng Bộ môn Điều dưỡng cơ sở
3 ThS. Mai Thị Lan Anh  
4 CN. Lê Văn Cường  
5 CN. Mai Anh Dũng  
6 CN. Nguyễn Thị Thuỳ Dương  
7 CN. Vũ Thị Én  
8 ĐDCKI. Phạm Thị Hằng  Phó trưởng Bộ môn Điều dưỡng cơ sở
9 CN. Trần Thu Hiền  
10 CN. Đỗ Thị Hoà  
11 ĐDCKI. Nguyễn Thị Thu Hương  
12 ĐDCKI.Võ Thị Thu Hương  
13 CN. Đinh Thị Thu Huyền  
14 CN. Nguyễn Thị Lĩnh  
15 CN. Phạm Thị Bích Ngọc  
16 CN. Vũ Hồng Nhung  
17 CN. Nguyễn Bá Tâm

Phòng HTQT

Kiêm nhiệm BM ĐDCS

18 ThS. Hoàng Thị Minh Thái

Phòng ĐTSĐH

Kiêm nhiệm BM ĐDCS

 19 ThS. Vũ Thị Là

Phó giám đốc trung tâm KT&ĐBCLGD

Kiêm nhiệm BM Điều dưỡng cơ sở

 20 ĐDCKI.Đỗ Thị Tuyết Mai

Phòng ĐTĐH

Kiêm nhiệm BM Điều dưỡng cơ sở

 21 CN. Phạm Văn Tùng

Phòng TCCB

Kiêm nhiệm BM Điều dưỡng cơ sở

Bộ môn Hộ sinh

22 ThS. Phạm Thị Thanh Hương  Trưởng Bộ môn
23 ĐDCKI.Cao Vân Anh  
24 Vũ Thị Giang  
25 ĐDCKI.Vũ Thị Lệ Hiền  
25 ĐDCKI.Nguyễn Thị Mai Hương  
26 ĐDCKI.Nguyễn Thị Liên  
27 ThS. Trần Thị Việt Hà

Phó trưởng phòng ĐTĐH

Kiêm nhiệm BM Hộ sinh

28 Bùi Thị Tâm  

 

Bộ môn Quản lý và Nghiên cứu khoa học Điều dưỡng

29 TS. Phạm Thị Thu Hương

Trưởng BM QL&NCĐD

30 ThS. Vũ Văn Đẩu

Phó trưởng BM QL&NCĐD

31 CN. Nguyễn Thị Thanh Hường  Bộ môn QL&NCĐD
32 ThS. Nguyễn Hùng Minh

Trưởng phòng CTHSSV

Kiêm nhiệm BM QL&NCĐD

33 ThS. Bùi Thị Khánh Thuận

Phó trưởng phòng ĐTĐH

Kiêm nhiệm BM QL&NCĐD

34 ThS. Nguyễn Thị Thuý Nga

Phòng ĐTĐH

Kiêm nhiệm BM QL&NCĐD

Tin liên quan