Lên đầu trang
Chủ nhật, 18/11/2018 04:40


I. Lãnh đạo khoa

 1. Trưởng khoa: 

2. Phó trưởng khoa: 

II. Các bộ môn thuộc khoa Y tế cộng đồng:

1. Bộ môn Dịch tễ học

2. Bộ môn Dinh dưỡng

3. Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế

4. Bộ môn Giáo dục sức khỏe

5. Bộ môn Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

III. Danh sách viên chức khoa Y tế cộng đồng:

Bộ môn Dịch tễ học

1. Đỗ Minh Sinh - TP. QLKH - Giảng viên hạng III, kiêm nhiệm 50%

2. Phạm Vương Ngọc - Bác sĩ - Giảng viên hạng III

3. Đinh Thị Phương Hoa - Thạc sĩ - Giảng viên hạng III

 

4. Phạm Thị Hiếu - Thạc sĩ - Giảng viên hạng III, kiêm nhiệm 50%

 

Bộ môn Dinh dưỡng

1. Nguyễn Thị Lâm - PGS.TS - Viện Dinh dưỡng

2. Vũ Thu Hiền - PGS.TS - Viện Dinh dưỡng

3. Cao Thu Hương - TS - Viện Dinh dưỡng

4. Lê Thế Trung - Thạc sĩ - Giảng viên hạng III

5. Vũ Thị Nhung - Thạc sĩ - Giảng viên hạng III

6. Trần Thị Nhi - Bác sĩ - Giảng viên hạng III

Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế

1. Nguyễn Thị Tuyết Dương - Thạc sĩ - Giảng viên hạng III

2.  Đỗ Thị Mai - Thạc sĩ - Giảng viên hạng III

3. Cao Văn Y - Thạc sĩ - Giảng viên hạng III

Bộ môn Giáo dục sức khỏe

1. Phan Văn Hợp - Thạc sĩ - Giảng viên hạng III

2. Mai Anh Đào - Thạc sĩ - Giảng viên hạng III

3. Nguyễn Thị Huế - Thạc sĩ - Giảng viên hạng III

Bộ môn Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

1. Trần Văn Long - Tiến sĩ - Giảng viên chính hạng II

2. Trần Hùng Mạnh - Bác sĩ - Giảng viên hạng III

3. Vũ Thị Thúy Mai - Thạc sĩ - Giảng viên hạng III

Tin liên quan