Lên đầu trang
Thứ bảy, 22/02/2020 00:57


I. Lãnh đạo khoa

 1. Trưởng khoa: 

2. Phó trưởng khoa: 

II. Các bộ môn thuộc khoa Y tế cộng đồng:

1. Bộ môn Dịch tễ học

2. Bộ môn Dinh dưỡng

3. Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế

4. Bộ môn Giáo dục sức khỏe

5. Bộ môn Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

III. Danh sách viên chức khoa Y tế cộng đồng:

STT Họ và tên Bộ môn Giới
tính
Năm
sinh
Trình độ Chức vụ
1 Lê Thế Trung  Dinh dưỡng Nam 1980 Thạc sỹ Phó trưởng BM
2 Vũ Thị Nhung  Dinh dưỡng Nữ 1987 Thạc sỹ  
3 Trần Thị Nhi  Dinh dưỡng Nữ 1989 Thạc sỹ  
             
1 Phạm Vương Ngọc  Dịch tễ học Nam 1989 Thạc sỹ  
2 Đinh Thị Phương Hoa  Dịch tễ học Nữ 1987 Thạc sỹ  
             
1 Nguyễn Thị Tuyết Dương  Tổ chức và quản lý y tế Nữ 1976 Thạc sỹ Trưởng bộ môn
2 Đỗ Thị Mai  Tổ chức và quản lý y tế Nữ 1984 Thạc sỹ  
3 Cao Văn Y  Tổ chức và quản lý y tế Nam 1970 Thạc sỹ  
             
1 Phan Văn Hợp  Giáo dục sức khoẻ Nam 1962 Thạc sỹ Trưởng bộ môn
2 Mai Anh Đào  Giáo dục sức khoẻ Nữ 1972 Thạc sỹ  
3 Nguyễn Thị Huế  Giáo dục sức khoẻ Nữ 1974 Thạc sỹ  
             
1 Vũ Thị Thuý Mai  Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Nữ 1986 Thạc sỹ  
2 Vũ Mạnh Độ  Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Nam 1972 Thạc sỹ  
3 Phạm Thị Hương Xuân  Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Nữ 1986 Cử nhân  

 

Tin liên quan