Logo NDUN
Lên đầu trang
Thứ hai, 26/02/2024 12:19


Sáng ngày 08/10/2020 tại Hà Nội, Bộ Y tế (Cục Công nghệ thông tin) tổ chức Hội nghị Hội đồng tư vấn ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong y tế. GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có GS.TS.Lê Ngọc Trọng, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Hồ Tú Bảo, Giám đốc Data Science Lab, Viện Nghiên cứu cao cấp về toán học Việt Nam; đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ, Cục, Văn phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Hội đồng tư vấn về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin y tế theo Quyết định số 5455/QĐ-BYT ngày 20/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, Bộ Y tế đã xây dựng và triển khai Đề án “Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2019-2025” với 3 mục tiêu chính:

Thứ nhất: Xây dựng và từng bước hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh thông minh, góp phần thực hiện tốt Chương trình sức khỏe Việt Nam.

Thứ hai: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám, chữa bệnh góp phần cải cách hành chính và giảm quá tải bệnh viện; sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử tiến tới không sử dụng bệnh án giấy, thanh toán viện phí điện tử, hình thành các bệnh viện thông minh.

Thứ ba: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý y tế, triển khai hệ thống văn phòng điện tử, cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử về thủ tục hành chính, đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến mức 3,4, xây dựng nền quản trị y tế thông minh.

Đề án có các nội dung, giải pháp để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh được Đảng, Nhà nước giao cho Bộ Y tế.

GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Hội nghị

Sau 01 năm thực hiện Đề án, ứng dụng công nghệ thông tin y tế đạt được những kết quả tích cực như: Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh đã đạt được những kết quả khả quan, đang trên đà vươn cao, vươn xa, hội nhập với quốc tế; Hệ thống văn bản phục vụ công nghệ thông tin y tế thông minh dần được hoàn thiện; Phần lớn người dân và doanh nghiệp hài lòng với dịch vụ công trực tuyến của Bộ Y tế, tính đến 30/6/2020, Bộ Y tế đã có 100% thủ tục hành chính được trực tuyến mức độ 4, về đích trước thời hạn Chính phủ giao.

 Đã có 100% bệnh viện triển khai hệ thống thông tin quản lý bệnh viện. Một số bệnh viện triển khai bệnh án điện tử thay bệnh án giấy. Telehealth đã chạm mốc 1.000 điểm cầu khám, chữa bệnh từ xa, khánh thành ngày 25/9/2020; Nguồn số liệu thống kê cũng đang được tổng hợp theo thời gian thực thông qua triển khai phần mềm thống kê y tế để phục vụ kịp thời cho xây dựng chính sách y tế vĩ mô, dự kiến sẽ hoàn thành triển khai cả nước trong năm 2020; Bộ Y tế cũng đã khai trương Cổng thông tin Công khai giá trang thiết bị y tế ngày 9/9/2020 nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng trong việc mua sắm, đấu thầu trang thiết bị y tế; Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã công bố số hóa và kế hoạch chuyển đổi số ngành dược….

Đặc biệt, trong giai đoạn cả nước chung tay phòng chống dịch COVID-19, các ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới đã đóng góp to lớn, như các ứng dụng khai báo sức khỏe y tế tự nguyện dành cho người dân ncovi, khai báo y tế điện tử bắt buộc dành cho người nhập cảnh và du khách,…

Tại Hội nghị, GS.TS.Trần văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị các thành viên Hội đồng cùng nhau phát huy trí tuệ, sáng kiến, đồng hành cùng Bộ Y tế thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất. Đề xuất, tư vấn về cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin y tế, nhất là đóng góp ý kiến quý báu cho dự thảo chương trình chuyển đổi số ngành Y tế, Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin Bộ Y tế giai đoạn 2021 – 2025.

Thứ hai. Nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng Bộ Y tế các giải pháp để thực hiện Đề án “Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2019-2025” theo Quyết định số 4888/QĐ-BYT ngày 18/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế và chương trình chuyển đổi số ngành Y tế.

Thứ ba. Cho ý kiến về các vấn đề chuyên môn cụ thể nhưng có tác động diện rộng, là nền tảng để phát triển, triển khai các ứng dụng CNTT Y tế như đặc tả cấu trúc dữ liệu bệnh án điện tử, hệ thống danh mục thuật ngữ lâm sàng (SNOMED).

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã ra mắt Hội đồng tư vấn về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin y tế theo Quyết định số 5455/QĐ-BYT ngày 20/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế. PGS.TS.Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin là Chủ tịch Hội đồng.

PGS.TS.Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS.Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Chủ tịch Hội đồng cho biết thêm:  việc thành lập Hội đồng tư vấn về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin y tế có chức năng tư vấn giúp Bộ trưởng Bộ Y tế về các cơ chế, chính sách, chiến lược, kế hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin y tế; Đề xuất, tư vấn về cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong ngành Y tế; Nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng Bộ Y tế các giải pháp để thực hiện Đề án "Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2019-2025" theo Quyết định số 4888/QĐ-BYT ngày 18/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Hội đồng tư vấn về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin y tế nhằm kết nối 3 bên gồm nhà quản lý, công nghệ thông tin, đơn vị sử dụng cùng đội ngũ chuyên gia tâm huyết, giàu kinh nghiệm để giúp Bộ Y tế đưa công nghệ thông tin y tế phát triển lên tầm cao mới, hội nhập quốc tế, góp phần đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh, chuyển đổi số trong ngành Y tế…

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe tham luận của đại diện Cục Công nghệ thông tin giới thiệu về Định mức chi phí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám, chữa bệnh; Giới thiệu về chuyển đổi và y tế số; Báo cáo kế hoạch ứng dụng CNTT Bộ Y tế giai đoạn 2021-2025; Báo cáo đặc tả cấu trúc dữ liệu bệnh án điện tử; Giới thiệu về hệ thống danh mục thuật ngữ lâm sàng…/.

Theo Bộ Y tế

Tin liên quan