Logo NDUN
Lên đầu trang
Thứ tư, 29/05/2024 06:49


Ngày 13/10/2020 tại Hà Nôi, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo Đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam năm 2020 - Xây dựng cơ sở dữ liệu đầu vào sử dụng trong đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam.

Tham dự Hội thảo có, GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; TS. Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; PGS.TS. Lê Văn Truyền, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế;  TS. Dương Huy Liệu, Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế y tế Việt Nam; Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên một số Vụ, Cục, Văn phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; Trường đại học, Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu, các Tổ chức quốc tế WHO, WB…

GS.TS.Trần Văn Thuấn phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: ở Việt Nam, trong bối cảnh nguồn lực dành cho y tế ngày càng trở nên khan hiếm, quỹ bảo hiểm y tế phải bao phủ ngày càng nhiều dịch vụ y tế thì đánh giá công nghệ y tế cần được phát triển và ứng dụng trong quá trình hoạch định chính sách y tế, chính sách bảo hiểm y tế. Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã nêu rõ nhiệm vụ quan trong của hệ thống y tế là “Xây dựng các tiêu chuẩn và triển khai công tác đánh giá công nghệ y tế để xác định các can thiệp y tế có hiệu lực, hiệu quả, chi phí thấp, bảo đảm chất lượng dịch vụ y tế”.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cũng cho biết thêm:  thời gian qua Bộ Y tế đã thực hiện một số các hoạt động tập trung vào một số nội dung như:

- Xây dựng và ban hành tiêu chí yêu cầu về bằng chứng đánh giá công nghệ y tế trong xây dựng Danh mục thuốc thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

- Xây dựng hướng dẫn về đánh giá công nghệ y tế; hướng dẫn giành cho người chuẩn bị báo cáo và hướng dẫn giành cho Hội đồng thẩm định để đánh giá báo cáo.

- Triển khai xây dựng Mạng lưới đánh giá kinh tế Dược nhằm kết nối giữa Bộ Y tế, BHXH Việt Nam, Sở Y tế, cơ sở khám chữa bệnh với chuyên gia kinh tế y tế đến từ các Viện, Trường, Hội, Trung tâm nghiên cứu, các công ty Dược phẩm.

Trong quá trình xây dựng Danh mục thuốc thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Thông tư số 30/2018/TT-BYT, lần đầu tiên, Bộ Y tế đã chính thức ban hành bộ nguyên tắc, tiêu chí xây dựng Danh mục. Trong đó, yêu cầu bắt buộc các đơn vị phải cung cấp báo cáo đánh giá tác động ngân sách và khuyến khích cung cấp bằng chứng chứng minh về chi phí - hiệu quả của thuốc đối với các thuốc đề xuất bổ sung mới vào Danh mục. Nhờ đó, đã lựa chọn được thuốc thực sự cần thiết cho nhu cầu điều trị, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế và phù hợp với khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế.

Việc sử dụng bằng chứng đánh giá công nghệ y tế trong xây dựng chính sách bảo hiểm y tế sẽ không chỉ là mang tính khuyến khích mà sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc, nhất là đối với các thuốc, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật đề xuất bổ sung mới vào Danh mục.

Bộ Y tế đã và đang phối hợp với các Bộ ngành liên quan xây dựng Dự thảo Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, trong đó cũng nhấn mạnh việc xây dựng các gói quyền lợi bảo hiểm y tế cần dựa trên các bằng chứng đánh giá công nghệ y tế.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Để việc xây dựng chính sách y tế đặc biệt là xây dựng gói quyền lợi bảo hiểm y tế có những thay đổi mang tính đột phá, ngày càng minh bạch, dựa trên bằng chứng khoa học rõ ràng, bảo đảm lợi ích hài hòa của tất cả các bên liên quan, bảo đảm khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế thì việc xây dựng phát triển hệ thống đánh giá công nghệ y tế là rất cần thiết và quan trọng, trong đó tiền đề đầu tiên cần được tập trung xây dựng là hệ thống cơ sở dữ liệu đầu vào đầy đủ, chính xác và thống nhất.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tin tưởng, Hội thảo sẽ là cơ hội để các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách và các đại biểu trong nước, cùng nhau chia sẻ, thảo luận về các nội dung liên quan đến chủ đề quan trọng này và đạt được các mục tiêu như sau:

1.Chia sẻ những kết quả về xây dựng các cơ sở dữ liệu đầu vào sử dụng trong các nghiên cứu đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam - Kế hoạch hoàn thiện trong thời gian tới.

2.Đề xuất kế hoạch phát triển hệ thống đánh giá công nghệ y tế và xin ý kiến để xây dựng Đề án phát triển hệ thống.

TS.Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, TS.Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định: để phát triển hệ thống đánh giá công nghệ y tế thì điều không thể thiếu là việc xây dựng các dữ liệu đầu vào sử dụng trong các nghiên cứu đánh giá, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong quá trình xây dựng, hoạch định chính sách bảo hiểm y tế trong thời gian tới...

Tại Hội thảo, các chuyên gia, các nhà khoa học và các đại biểu được nghe một số tham luận như: Vai trò của đánh giá công nghệ y tế trong hoạch định chính sách và xây dựng gói quyền lợi bảo hiểm y tế; Đề xuất Kế hoạch phát triển Hệ thống đánh giá Công nghệ y tế tại Việt Nam; Giới thiệu và ứng dụng cơ sở dữ liệu về chi phí dịch vụ y tế tại Việt Nam; Giới thiệu và ứng dụng cơ sở dữ liệu chi phí bệnh tật tại Việt Nam; Kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng ngưỡng chi phí-hiệu quả & Đề xuất hoạt động xây dựng ngưỡng sẵn sàng chi trả tại Việt Nam; Tổng quan hệ thống phân tích chi phí - hiệu quả: Thực trạng của các quốc gia & Ứng dụng tại Việt Nam; Sử dụng dữ liệu Kinh tế Dược quốc tế trong đánh giá các thuốc có chi phí lớn; Những thách thức khi thực hiện những nghiên cứu đánh giá kinh tế: một chia sẻ kinh nghiệm từ nhóm nghiên cứu Đại học Y Dược, Đại học Huế; Báo cáo kết quả chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam theo các phân nhóm tuổi/giới & Ứng dụng kết quả trong thực hiện can thiệp y tế dựa trên đánh giá công nghệ y tế.

Quang cảnh Hội thảo

Hội thảo Đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam được Bộ Y tế tổ chức định kỳ hàng năm nhằm mục tiêu phát triển năng lực đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam và tăng cường ứng dụng vào việc xây dựng chính sách y tế, đặc biệt là chính sách bảo hiểm y tế./.

Theo Bộ Y tế

Tin liên quan