Logo NDUN
Lên đầu trang
Thứ hai, 26/09/2022 13:34


Ngày 18/12/2019 tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Nhóm Đối tác y tế cuối năm 2019 với chủ đề “Công nghệ và các giải pháp sáng tạo cho Mục tiêu Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân”. TS.Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế dự và phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có TS.Caryn Bredenkamp, Trưởng nhóm y tế, Ngân hàng thế giới tại Việt Nam;  đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ Y tế; các Đại sứ quán, các cơ quan/tổ chức hợp tác song phương và đa phương, các ngân hàng phát triển, các tổ chức  phi chính phủ; đại biểu các Ban ngành, đại diện Sở Y tế các tỉnh/thành phố; các đơn vị liên quan.

TS.Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS.Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết:  Tháng 5/2018, Đại Hội đồng y tế thế giới lần thứ 71 đã thông qua nghị quyết WHA71.7 về Y tế số. Nghị quyết đã nhấn mạnh tới việc xây dựng chiến lược toàn cầu về y tế số dựa trên tham vấn các quốc gia thành viên và lấy ý kiến các bên liên quan, nhằm xác định các lĩnh vực ưu tiên bao gồm các lĩnh vực mà WHO nên tập trung phát triển. Đồng thời Nghị quyết cũng thúc giục các quốc gia thành viên nên xem xét, đánh giá việc sử dụng công nghệ số trong y tế, bao gồm hệ thống thông tin y tế cấp trung ương và địa phương, xác định các lĩnh vực cần cải thiện, cùng với việc xây dựng, đánh giá, thực hiện và ứng dụng công nghệ số như một công cụ để thúc đẩy tiếp cận các dịch vụ y tế công bằng, hiệu quả, cho mọi người, đặc biệt với các nhóm dân số dễ bị tổn thương.

Các ưu tiên về y tế của khu vực Tây Thái Bình Dương cũng nhấn mạnh đến vai trò của công nghệ và đổi mới trong việc thực hiện các chuyển đổi mang tính chiến lược và thực hiện các mục tiêu về y tế bao gồm mục tiêu Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Tại Việt Nam, Nghị quyết 20/ NQ-TW đưa ra các định hướng trong việc ứng dụng công nghệ trong việc nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh, đổi mới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, giảm quá tải bệnh viện, bao gồm:  

1. Triển khai đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý trạm y tế, tiêm chủng, quản lý bệnh tật, hồ sơ sức khoẻ người dân gắn với quản lý thẻ, thanh toán bảo hiểm y tế.

2.  Thiết lập hệ thống sổ sức khoẻ điện tử đến từng người dân. Thực hiện cập nhật các thông tin, chỉ số sức khoẻ khi đi khám sức khoẻ, chữa bệnh. Có cơ chế, lộ trình phù hợp, từng bước thực hiện để tiến tới mọi người dân đều được theo dõi, quản lý sức khoẻ, khám và chăm sóc sức khoẻ định kỳ.

3. Tập trung đẩy nhanh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin từ quản lý bệnh viện, giám định bảo hiểm y tế, bệnh án điện tử tới chẩn đoán, xét nghiệm, khám, chữa bệnh từ xa.

Chủ tọa đoàn Hội nghị

Việc ứng dụng công nghệ có thể mang lợi ích to lớn, giảm các lãng phí về nguồn lực và bảo đảm các nguồn lực được sử dụng hiệu suất và hiệu quả. Đối với mục tiêu Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân,  công nghệ sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ, và giảm chi phí. Công nghệ cũng góp phần trao quyền cho bệnh nhân và cộng đồng tương tác với hệ thống y tế ở mọi cấp độ, cũng như kết nối hệ thống y tế với các chương trình/hệ sinh thái khác. Tuy nhiên việc ứng dụng ở đâu, sử dụng công nghệ gì và mức độ nào sẽ phụ thuộc vào bối cảnh cụ thể nhằm tận dụng tối ưu các lợi ích do công nghệ mang lại.

Hiện nay, Bộ Y tế đã xây dựng Đề án ứng dụng phát triển công nghệ thông tin để thực hiện Y tế thông minh giai đoạn 2019-2015. Đề án đưa ra kế hoạch tổng thể ứng dụng CNTT trong y tế.

TS.Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung trao đổi và đưa ra các ý kiến, đề xuất, giải pháp về việc ứng dụng công nghệ và sáng tạo cho Mục tiêu Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân tại Việt nam.

PGS.TS.Phan Lê Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị về Mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân- các giải pháp công nghệ cho mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân cơ hội và thách thức, PGS.TS.Phan Lê Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính cho biết: Việc thực hiện Mục tiêu Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân là một quá trình đầy thách thức (về kỹ thuật, quản lý và tài chính y tế). Điều này đòi hỏi Hệ thống Y tế cần có cách tiếp cận sáng tạo hơn, vận hành linh hoạt hơn với hiệu quả chi phí tốt hơn. Công nghệ và những Giải pháp Thông minh mang đặc trưng của Cuộc Cách mạng Công nghệ lần thứ 4 hứa hẹn sẽ mang lại những lợi ích trực tiếp và to lớn cho Mục tiêu Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân của Ngành Y tế.

Tuy nhiên, công nghệ mới có thể cũng mang tới những thách thức mà Hệ thống Y tế cần nhận thức rõ và chuẩn bị sẵn sàng để vượt qua trong quá trình lựa chọn và ứng dụng các giải pháp công nghệ. Như vậy, câu hỏi quan trọng nhất với chúng ta không phài là tham gia hay đứng ngoài xu hướng phát triển công nghệ 4.0, mà là làm thế nào chúng ta có thể tận dụng tối đa cơ hội mà Công nghệ và các giải pháp thông minh mang lại để hỗ trợ trực tiếp cho Hệ thống Y tế giải quyết những thách thức trong quá trình thực hiện Mục tiêu Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Những phần trình bày tại Hội nghị đã cho chúng ta một bức tranh rõ hơn về xu hướng Công nghệ, tiềm năng ứng dụng công nghệ mới trong các mặt hoạt động của Hệ thống Y tế nhằm hướng tới Mục tiêu Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, những thách thức liên quan tới quá trình lựa chọn và tích hợp công nghệ cũng như những bước chuẩn bị cần thiết của Hệ thống Y tế khi triển khai ứng dụng các giải pháp công nghệ thông minh, qua đó giúp Hệ thống Y tế có định hướng tốt hơn trong quá trình lựa chọn và ứng dụng công nghệ thông minh phục vụ Mục tiêu Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Đoàn chủ tọa Hội nghị chia sẻ Mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân- các giải pháp công nghệ cho mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân

Quá trình lựa chọn và ứng dụng công nghệ thông minh phục vụ Mục tiêu Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, tuy vậy, không phải là một quá trình dễ dàng, trái lại nó đòi hỏi sự phân tích kỹ lưỡng sự phù hợp của công nghệ trong bối cảnh thực tế của Việt Nam (những thách thức cụ thể khi thực hiện Muc tiêu Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, nền tảng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, khung chính sách, dư địa tài chính y tế, không gian điều chỉnh mô thức quản trị hệ thống y tế…) cũng như sự sẵn sàng thực hiện những điều chỉnh cần thiết (về hạ tầng kỹ thuật, nhân lực, chính sách, quản trị hệ thống…) nhằm tối ưu hóa những lợi ích mà công nghệ thông minh mang lại. Những cuộc trao đổi rộng rãi hơn giữa Bộ Y tế và các Đối tác liên quan về chủ đề Công nghệ và các Giải pháp Thông minh cho Mục tiêu Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, cũng như sự hỗ trợ của các Đối tác nhằm giúp Ngành Y tế Việt Nam lựa chọn và ứng dụng các giải pháp thông minh phù hợp là hết sức cần thiết trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe một số tham luận như: Y tế thông minh với Mục tiêu ba phủ chăm sóc sóc sức khỏe toàn dân do TS.Phạm Xuân Viết, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin trình bày; Dữ liệu, công nghệ và trí tuệ nhân tạo cho Mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Quang cảnh Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, các chuyên gia trong nước và nước ngoài cũng chia sẻ các giải pháp công nghệ với mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân./.

Theo Bộ Y tế

Tin liên quan