Logo NDUN
Lên đầu trang
Thứ sáu, 30/09/2022 10:44


 

       Ngày 05/9/2019, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội thảo khoa học “Định hướng chính sách Bảo hiểm y tế trong thời gian tới”. Tham dự hội thảo có GS.TS.Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS.TS.Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế; TS. Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; các đại biểu là đại diện Văn phòng Quốc Hội, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trường đại học, một số bệnh viện…

GS.TS. Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội thảo

       Phát biểu tại hội thảo, GS.TS.Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, bảo hiểm y tế (BHYT) là một chính sách xã hội quan trọng, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, được Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng và luôn luôn đề cao trong hệ thống chính sách an sinh xã hội. Vì vậy, việc tổ chức Hội thảo này để có thêm cơ sở khoa học và ý kiến chuyên gia nhằm hoàn thiện Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới. Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo đề nghị các đại biểu thảo luận làm rõ một số vấn đề như: Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm mang tính bắt buộc, vì vậy làm thế nào để mở rộng đối tượng tượng tham gia? Phương thức thanh toán và chi trả BHYT là một vấn đề nóng bởi có sự va chạm của các bên liên quan? Phương thức chi trả theo gói dịch vụ như thế nào, chi trả theo hình thức nào trong tương lai? Làm rõ sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước về BHYT? Hệ thống cung ứng dịch vụ có tác động tới thanh toán và chi trả dịch vụ y tế. Chính sách thông tuyến BHYT?…

       Năm 2008, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), đánh dấu bước phát triển và hoàn thiện chính sách pháp luật về BHYT, hướng tới mục tiêu bao phủ toàn dân và phát triển hệ thống y tế theo định hướng công bằng, hiệu quả. Những quy định trong Luật tác động đến nhiều đối tượng, trên nhiều phương diện khác nhau, từ cơ sở khám chữa bệnh đến các doanh nghiệp, cũng như đời sống kinh tế, xã hội của mọi tầng lớp nhân dân.

       Từ khi Luật Bảo hiểm y tế ra đời, đối tượng tham gia được mở rộng, công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế được tăng cường, công tác tuyên truyền ngày càng có chiều sâu, số người tham gia BHYT gia tăng nhanh. Số người tham gia BHYT năm sau luôn cao hơn so với năm trước, song so với tiềm năng khai thác và phát triển mở rộng đối tượng tham gia BHYT vẫn chưa bền vững. Để tăng sự hấp dẫn, cuốn hút ngày càng nhiều người tham gia bảo hiểm y tế, hướng tới mục tiêu bao phủ toàn dân, cần tổng thể các giải pháp từ phía các cơ quan bảo hiểm xã hội, các cơ sở khám chữa bệnh và công tác tuyên truyền, vận động của cả hệ thống chính trị.

       Báo cáo về kết quả thực hiện và khuyến nghị chính sách tại Hội thảo, ông Lê Văn Khảm, Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế) đề xuất cần điều chỉnh phạm vi quyền lợi BHYT trong đó Quỹ BHYT nên chi trả cho dịch vụ khám chữa bệnh, khám sàng lọc và chăm sóc sức khỏe ban đầu; mở rộng loại hình cơ sở cung cấp dịch vụ y tế; người có thẻ BHYT tiếp cận dịch vụ y tế khi có nhu cầu trên nguyên tắc sử dụng hợp lý dịch vụ và quản lý được sức khỏe cá nhân…     

       Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về việc mở rộng đối tượng tham gia BHYT; thực trạng, khó khăn chính sách của Nhà nước trong hỗ trợ các đối tượng chính sách đóng BHYT và đề xuất giải pháp; Mức đóng BHYT và khả năng chi trả của Quỹ BHYT cho các dịch vụ y tế hiện nay và thời gian tới; những vấn đề đặt ra với công tác giám định BHYT; Công tác quản lý nhà nước đối với BHYT; Cung ứng các dịch vụ khám chữa bệnh BHYT hiện nay - khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị; Tác động của một số chính sách đối với việc thực hiện chính sách BHYT: chính sách tự chủ bệnh viện, xã hội hóa, chính sách thông tuyến…

       Các đại biểu thống nhất cho rằng, thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) bền vững, hướng đến bao phủ BHYT toàn dân, có nghĩa là không chỉ cần đạt độ bao phủ số người tham gia, mà quan trọng hơn, cần bảo đảm chất lượng, công bằng và hiệu quả cho người dân trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế, đặc biệt là dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu gắn với tăng cường bảo vệ tài chính cho người dân. Quản lý quỹ cần khách quan, minh bạch, nguồn quỹ an toàn, ổn định, sử dụng hợp lý./.

       Theo Bộ Y tế

Tin liên quan