Thứ năm, 22/02/2018 23:46

 

1. Đặng Đức Hậu. Xác suất thống kê:Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa/Đặng Đức Hậu.- Tái bản lần thứ sáu.- H.: Giáo dục Việt Nam, 2015.-  171 tr; 19x27cm

    Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức cơ bản về xác suất thống kê và một số ví dụ ứng dụng về xác suất thống kê trong y học.

    Kí hiệu phân loại: D2 \ Đ116H

 2. Đặng Hùng Thắng. Thống kê và ứng dụng:Giáo trình dùng cho các trường đại học và cao đẳng/Đặng Hùng Thắng.- Tái bản lần thứ tư.- H.: Giáo dục Việt Nam, 2017.-  275 tr; 14.5x20.5 cm

    Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản, cốt lõi của thống kê, xác suất, cơ sở toán học của Thống kê...

    Kí hiệu phân loại: D2 \ Đ116T

 3. Đặng Hùng Thắng. Bài tập Thống kê/Đặng Hùng Thắng.- Tái bản lần thứ hai.- H.: Giáo dục Việt Nam, 2010.-  191 tr; 14.5x20.5 cm   

    Tóm tắt: Bao gồm 256 bài tập về thống kê toán học trong chương trình đại học đại cương nhằm trang bị cho người học nhũng kiến thức cơ sở của môn học này.

     Kí hiệu phân loại: D2 \ Đ116T

 4. Hà Thành. Tự học tin học/Hà Thành, Trí Việt.- H.: Nxb Hồng Đức, 2016.-  382; 14.5x20.5

    Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin: phần cứng máy tính, windows XP, các phần mềm tin học văn phòng, quản trị mạng...

    Kí hiệu phân loại: D2 \ H100T

 5. Jenny Quintana. PET Practice Tests:Five tests for Cambridge English: Preliminary/Jenny Quintana: Oxford University.-  126 tr; 24x27cm

    Kí hiệu phân loại: D1 \ J367Q

 6. Lê Thanh Hải. Điều dưỡng nhi khoa cơ bản/Lê Thanh Hải.- H.: Y học, 2017.-  183 tr; 19x27cm   

    Tóm tắt: Bao gồm 30 quy trình kỹ thuật và hướng dẫn chăm sóc nhi khoa cơ bản.

    Kí hiệu phân loại: C41 \ L250H

 7. Lê Thị Bình. Điều dưỡng cơ bản và nâng cao/Lê Thị Bình, Trần Thúy Hạnh (đồng chủ biên).- H.: Nxb Khoa học kỹ thuật, 2017.-  439 tr; 19x27cm   

    Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức cơ bản và những thủ thuật, kỹ thuật chuyên sâu của nghề điều dưỡng.

    Kí hiệu phân loại: C41 \ L250B

 8. Lưu Ngọc Hoạt. Nghiên cứu khoa học y học tập 2:Phân tích và trình bày kết quả nghiên cứu/Lưu Ngọc Hoạt.- H.: Y học, 2016.-  99 tr; 19x27cm   

    Tóm tắt: Trình bày phương thức, cách thức viết đề cương nghiên cứu khoa học y học: Phân tích số liệu, chọn test thống kê trong phân tích số liệu, tương quan và hồi quy tuyến tính, sai số và nhiễu trong nghiên cứu, các cách trình bày các kết quả nghiên cứu, phụ lục một số bảng thống kê tính sẵn...

    Kí hiệu phân loại: B12 \ L550H

 9. Lưu Ngọc Hoạt. Nghiên cứu khoa học y học tập 1:Phương pháp viết đề cương nghiên cứu/Lưu Ngọc Hoạt.- Tái bản lần 1 có bổ sung.- H.: Y học, 2016.-  186 tr; 19x27cm    

    Tóm tắt: Trình bày phương thức, cách thức viết đề cương nghiên cứu khoa học y học:Xác định đề tài, mục tiêu nghiên cứu, tham khảo và tổng quan tài liệu, biến số trong nghiên cứu, một số thiết kế nghiên cứu định lượng, quần thể và mẫu nghiên cứu, thiết kế công cụ thu thập số liệu, lập kế hoạch và dự trù các nguồn lực, một số phương pháp nghiên cứu định tính....

   Kí hiệu phân loại: B12 \ L550H

 

10. Nguyễn Huỳnh Ngọc. Tâm lý học y học - y đức:Dùng cho đào tạo cao đẳng y học/Nguyễn Huỳnh Ngọc.- Tái bản lần thứ ba.- H.: Giáo dục Việt Nam, 2015.-  119 tr; 19x27cm   

    Tóm tắt: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tâm lý học nói chung, tâm lý học y học nói riêng và những nguyên lý cơ bản của đạo đức nghề y và cách ứng xử của nhân viên y tế khi tiếp xúc với người bệnh, người nhà người bệnh, đồng nghiệp và các thành viên khác trong cộng đồng.

    Kí hiệu phân loại: D1 \ Ng527N

11. Vũ Đăng Độ. Bài tập cơ sở lý thuyết các quá trình hóa học/Vũ Đăng Độ.- H.: Giáo dục Việt Nam, 2015

    Tóm tắt: Bao gồm tất cả các bài tập đã cho trong giáo trình lý thuyết, ngoài ra còn bổ sung thêm một số bài tập mới với mức độ phức tạp khác nhau.

    Kí hiệu phân loại: D2 \ V500Đ

  12. Nguyễn Văn Thanh. Sinh học phân tử:Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học/Nguyễn Văn Thanh.- H.: Giáo dục Việt Nam, 2017.-  230 tr; 19x27cm   

    Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về sinh học phân tử, các kiến thức về bộ gen của tế bào nhân thật và các kỹ thuật phân tích ADN hiện đại

    Kí hiệu phân loại: D2 \ Ng527T

 13. Nguyễn Văn Thường. Bệnh học da liễu  Tập 3/Nguyễn Văn Thường.- Tái bản lần thứ nhất.- H.: Y học, 2017.-  394 tr; 19x27cm   

    Tóm tắt: Là giáo trình bệnh học, sách "Bệnh học da liễu" được biên soạn theo một dàn ý nhất quán gồm: đại cương, cơ chế bệnh sinh, triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh với những thông tin khoa học, phổ biến và cập nhật nhất.

    Kí hiệu phân loại: C29 \ Ng527T

 14. Nguyễn Văn Thường. Bệnh học da liễu  Tập 2/Nguyễn Văn Thường.- Tái bản lần thứ nhất.- H.: Y học, 2017.-  455 tr; 19x27cm   

    Tóm tắt: Là giáo trình bệnh học, sách "Bệnh học da liễu" được biên soạn theo một dàn ý nhất quán gồm: đại cương, cơ chế bệnh sinh, triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh với những thông tin khoa học, phổ biến và cập nhật nhất.

    Kí hiệu phân loại: C29 \ Ng527T

 15. Phạm Khuê. Bệnh học lão khoa từ đại cương đến thực hành lâm sàng/Phạm Khuê.- H.: Nxb Khoa học kỹ thuật, 2013: 394tr; 24cm   

    Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức cơ bản về tuổi già và quá trình lão hoá. Các loại bệnh ở người cao tuổi như bệnh tim mạch, bệnh thần kinh, bệnh xương khớp... và cách điều trị chăm sóc bệnh nhân già

    Kí hiệu phân loại: C32, B23 \ Ph104K

 16. Phạm Quang Hiển. Giáo trình thực hành Excel dùng cho các phiên bản 2016-2013-2010:Thực hành Excel với các hướng dẫn từng bước/Phạm Quang Hiển, Phạm Phương Hoa.- H.: Thanh niên, 2017.-  383; 16x24cm   

    Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về excel: các hàm Excel, các phép tính cơ bản, thực hành  các bài tập ứng dụng, sắp xếp dữ liệu, dò tìm đối tượng và kỹ thuật in bảng tính, tạo Macro....

    Kí hiệu phân loại: D2 \ Ph104H

 17. Phan An. Hóa phân tích:Sách đào tạo cử nhân xét nghiệm y học/Phan An (Cb).- H.: Y học, 2017.-  150 tr; 19x27cm   

    Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản nhất về hóa học phân tích: Đại cương hóa học phân tích, phân tích định tính các ion dung dịch, phân tích định lượng và các phương pháp phân tích định lượng, mô tả và  hướng dẫn sử dụng một số dụng cụ và những thao tác cơ bản trong hóa học phân tích....

    Kí hiệu phân loại: D2 \ Ph105A

 18. Trần Hậu Khang. Bệnh học da liễu  Tập 1/Trần Hậu Khang.- Tái bản lần thứ nhất.- H.: Y học, 2017.-  358 tr; 19x27cm   

    Tóm tắt: Là giáo trình bệnh học, sách "Bệnh học da liễu" được biên soạn theo một dàn ý nhất quán gồm: đại cương, cơ chế bệnh sinh, triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh với những thông tin khoa học, phổ biến và cập nhật nhất.

    Kí hiệu phân loại: C29 \ TR121K

 19. Trí Việt. Tự học nhanh Word 2010/Trí Việt, Hà Thành (Bs).- H.: Hồng Đức, 2015.-  267 tr; 14.5x20.5 cm   

    Tóm tắt: Hướng dẫn cụ thể, chi tiết về phần mềm Microsoft Word phiên bản 2010: soạn thảo văn bản, hiệu chỉnh văn bản, làm việc với bảng biểu, chèn các đối tượng vào văn bản, in ấn, một số mẹo hay để thao tác trên Word 2010.

    Kí hiệu phân loại: D2 \ Tr300V

 20. Trịnh Văn Bảo. Sinh học:Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa/Trinh Văn Bảo, Trần Thị Thanh Hương, Phan Thị Hoan.- Tái bản lần thứ năm.- H.: Giáo dục Việt Nam, 2015.-  278 tr; 19x27cm   

    Tóm tắt: Cung cấp những nguyên lý cơ bản nhất của sinh học ứng dụng trong y học, tạo cơ sở để học viên học tiếp các môn học của Y học cơ sở và lâm sàng.

    Kí hiệu phân loại: D2 \ TR312B

 21. Vũ Đăng Độ. Cơ sở lý thuyết các quá trình hóa học:Dùng cho sinh viên khoa Hóa các trường ĐH Tổng hợp và Sư phạm)/Vũ Đăng Độ.- Tái bản lần thứ 12.- H.: Giáo dục Việt Nam, 2016.-  247 tr; 17x24cm  

  Kí hiệu phân loại: D2 \ V500Đ

 

 

 

 

           

           

           

 

            

Tin liên quan