Thứ hai, 26/02/2024 10:38

Thư viện Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định xin thông báo danh sách các ấn phẩm mượn quá hạn tháng 11/2021

Các bạn sinh viên có tên trong danh sách hoàn trả lại sách mượn quá hạn cho thư viện .

Trân trọng thông báo!

DOWNLOAD TẠI ĐÂY: Th%C3%A1ng%2011%20-%202021.docx (28KB)

Tin liên quan