Thứ tư, 29/05/2024 07:07
Thư viện gửi hướng dẫn sử dụng CSDL Research4life giúp bạn đọc có thể tìm kiếm và sử dụng tài liệu hiệu quả hơn. 
Liên hệ: SĐT: 0949742059
Email: hieutvdd2013@gmail.com 

1. Đăng nhập

- Truy cập link: https://www.research4life.org/

Click Acess Content chọn Login

 • Điền Username và Password

  2. Tìm kiếm tài liệu

  Cách 1: Sử dụng giao diện tìm kiếm chung cho cả 5 CSDL

  - Cách 2: Chọn 1 trong 5 CSDL cần sử dụng, link trực tiếp của từng CSDL:

  AGORA:  https://agora.research4life.org/

  OARE: https://portal.research4life.org/

  ARDI: https://ardi.research4life.org/

  GOALI: https://portal.research4life.org/  

  HINARI: https://portal.research4life.org/

  Cách đăng nhập giống như Bước 1

  * Có thể sử dụng thanh tìm kiếm trên giao diện tra cứu chung để tìm nhanh tài liệu hoặc sử dụng công cụ tìm nâng cao (Advanced Search) để tìm chính xác tài liệu

  3. Sử dụng tài liệu

  Sau khi tìm kiếm tài liệu theo yêu cầu, CSDL sẽ cho ra các kết quả phù hợp với yêu cầu

  Đối với tài liệu cần sử dụng, chọn Full text online

  - Click vào link dưới đâyChọn Full text PDF

       

    Chọn Download this file PDF để tải về.

     

 Trong trường hợp chọn Full text onine mà thấy thông báo SORRY, NO HOLDINGS WERE FOUND FOR THIS JOUNAL. PLEASE SEE ADDITIONAL OPTIONS BELOW FOR FINDING THIS JOURNAL

 

Vui lòng copy link

- Các bước tiếp theo làm giống hướng dẫn phía trên để tải file PDF.

 

Nếu chọn link tài liệu mà xuất hiện trường hợp, có thể chọn 1 trong các link để đọc tài liệu hoặc tải tài liệu.

 

Tin liên quan