Thứ tư, 29/05/2024 06:18

Căn cứ vào Phiếu trình giải quyết công việc của Ban dự án về việc mua sắm trang thiết bị của dự án SafeMa thuộc chương trình Erasmus+ do Uỷ ban Châu Âu tài trợ.

Căn cứ vào Phiếu trình giải quyết công việc của Phòng Hợp Tác quốc tế về việc mua sắm trang thiết bị của dự án SafeMa thuộc chương trình Erasmus+ do Uỷ ban Châu Âu tài trợ.

            Để thuận tiện cho việc học tập và nghiên cứu của toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên nhà Trường, Thư viện xin thông báo tới bạn đọc truy cập 2 cơ sở dữ liệu cụ thể như sau:

1. Cơ sử dữ liệu điện tử Proquest central

Proquest Central là bộ cơ sở dữ liệu lớn bao gồm 25 cơ sở dữ liệu đa ngành, xử lý trên 19.000 tạp chí, trong đó hơn 13.000 tạp chí toàn văn. Dữ liệu của Proquest Central bao quát trên 160 lĩnh vực chủ đề khác nhau thuộc các ngành khoa học nòng cốt như: Kinh tế – kinh doanh, Y học, Công nghệ, Khoa học xã hội…Ngoài ra, Proquest Central còn cung cấp toàn văn của 56.000 luận văn trong các lĩnh vực tâm lý học, kinh doanh, khoa học vật lý, y tế, giáo dục…và đưa ra các thông tin cô đọng về kinh tế, kinh doanh thông qua các báo cáo từ hàng trăm ngành công nghiệp tại 90 quốc gia, cung cấp 43.000 hồ sơ doanh nghiệp, thu thập trên 1.000 tài liệu hội nghị và 1.300 tờ báo quốc tế, bao gồm cả những tờ báo hàng đầu của Mỹ như The Wall Street Journal…(file hướng dẫn sử dụng kèm theo)

- Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/login.aspx

- Tài khoản đăng nhập: + Tên tài khoản = tv1 hoặc tv2

                               + Mật khẩu = 12345678

Chú ý : Bạn đọc không được tự ý đổi mật khẩu

2. Cơ sở dữ liệu điện tử AORN Guidelines Plus

Nội dung được phép truy cập thuộc phạm vi của Trường đại học Điều dưỡng Nam Định:

· All Guidelines for Perioperative Practice

· Guideline Quick Views with how-to videos

· Over 200 searchable, clinical FAQs

· In-service PowerPoints

· Audit Tools

· Case Studies

· Clinical Calculators

· Clinical Checklists

· Gap Analysis Tools

· Implementation Roadmap

· Key Takeaways

· Perioperative Job Descriptions

· Policy and Procedure Templates

· Competency Verification Tools

· Anesthesia at a Glance

· Medication at a Glance

· Procedures at a Glance

· Positioning at a Glance

· Skin prep at a Glance

· Guidelines and Tools for the Sterile Processing Team

· AORN Guideline and FAQs for Autologous Tissue Management

· Core Curriculum for the RNFA 

- Khuyến khích Bạn đọc truy cập eGuidelines Plus để:

· Đọc nhanh các Hướng dẫn mới nhất, dựa trên bằng chứng bằng cách sử dụng các chế độ xem đầy đủ, đại cương hoặc nhanh

· Truy cập các công cụ và mẫu lâm sàng liên quan

· Tìm câu trả lời cho hơn 200 câu hỏi thường gặp về lâm sàng

( File hướng dẫn sử dụng kèm theo)

- Địa chỉ truy cập: https://aornguidelines.org/

- Link hướng dẫn sử dụng: https://www.youtube.com/watch?v=vB3_B56egHQ

Thư viện trân trọng thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên trong Trường biết và sử dụng hiệu quả.

Chi tiết liên hệ Cô Toan (DĐ: 0942727893, Email: toantvdd@ndun.edu.vn)

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);

- Các đơn vị trong toàn trường;

- Các lớp học viên, sinh viên;

- Lưu: VT, TV.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trương Tuấn Anh

Tin liên quan