Thứ sáu, 19/04/2024 15:44

Thư viện Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định xin thông báo danh sách các ấn phẩm mượn quá hạn tháng 03/2021

Các bạn sinh viên có tên trong danh sách hoàn trả lại sách mượn quá hạn cho thư viện .

Trân trọng thông báo!

File đính kèm:download tại đây : Th%C3%A1ng%2012%20-%202021(1).docx (30KB)

Tin liên quan