Thứ sáu, 21/06/2024 11:15

Nhằm phục vụ tốt cho việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giảng viên, học viên, sinh viên nhà trường, Thư viện trường Đại học Điều dưỡng Nam Định trân trọng gửi tơi bạn đọc danh mục bài báo đăng trên các tạp chí khoa học năm 2017-2018

Download: 

So_2619_TB-DDN_Thong_bao_Danh_muc_bai_bao_khoa_hoc_tai_Thu_vien_20181214032051119110.pdf (632KB)

Tin liên quan