Thứ sáu, 19/04/2024 17:07


1.Chức năng, nhiệm vụ: 

Chức năng:  Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác Giáo dục quốc phòng, an ninh cho sinh viên của Trường.

Nhiệm vụ:

- Quản lý, tổ chức triển khai thực hiện công tác giảng dạy, thi và kiểm tra các môn học Giáo dục quốc phòng theo đúng chương trình và kế hoạch được giao.

- Nghiên cứu các vấn đề liên quan về bộ môn Giáo dục Quốc phòng-An ninh nhằm phục vụ tốt cho công tác giảng dạy.

- Tổ chức công tác quốc phòng toàn dân, tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân cho cán bộ viên chức và sinh viên toàn Trường.

- Phối hợp với phòng đào tạo quản lý, tổ chức cấp phát chứng chỉ giáo dục quốc phòng cho sinh viên đủ điều theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quản lý, bảo quản cơ sở vật chất trang thiết bị, vũ khí, khí tài, quan trang, quân dụng phục vụ môn học Giáo dục quốc phòng, an ninh.

- Hỗ trợ phòng Tổ chức cán bộ huấn luyện lực lượng Tự vệ, sẵn sàng làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự trị an trong Trường.

2. Cơ cấu tổ chức: Gồm một Trưởng bộ môn và một Phó trưởng bộ môn

3. Danh sách giảng viên:

  3. 1. Nguyễn Văn Huyên – Trưởng bộ môn

- Ngày sinh: 19/01/1968

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

- Ảnh tự chọn:

- Các môn giảng dạy: Môn Giáo dục quốc phòng – an ninh

- Kiêm nhiệm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Nhà trường

- Ngạch tuyển dụng: Giảng viên

- Địa chỉ: SN 48/39 đường 19/5 phường Trần Tế Xương thành phố Nam Định

- Điện thoại: 0912803310

      E mail: huyen yt68@gmail.com

- Các đề tài nghiên cứu:

   + Đề tài 1: Thay đổi kiến thức phòng chống cháy nổ cho sinh viên nội trú trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

   + Thời gian từ tháng 3 năm 2013  đến tháng 12 năm 2013

  3. 2. Nguyễn Mạnh Trưởng – Phó trưởng bộ môn

- Ngày sinh: 05/01/1967

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

- Ảnh tự chọn:

- Các môn giảng dạy: Môn Giáo dục quốc phòng – an ninh

- Kiêm nhiệm: Không

- Ngạch tuyển dụng: Giảng viên

- Địa chỉ: Tổ 11 - Liên Hà 1 - Phường Lộc Hạ - Thành phố Nam Định

- Điện thoại: 0982635414

      E mail: manhtruonggdqp@gmail.com

- Các đề tài nghiên cứu:

   +  Tham gia đề tài:  Thay đổi kiến thức phòng chống cháy nổ cho sinh viên nội trú trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

   + Thời gian từ tháng 3 năm 2013  đến tháng 12 năm 2013

    3. 3. Nguyễn Tiến Dũng – Giảng viên

- Ngày sinh: 04/08/1983

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

- Ảnh tự chọn:

- Các môn giảng dạy: Môn Giáo dục quốc phòng – an ninh

- Kiêm nhiệm: Không

- Ngạch tuyển dụng: Giảng viên

- Địa chỉ: 775/ Đường Chường Trinh - phường Hạ Long – Thành phố Nam Định

- Điện thoại: 0948713668

      E mail: nguytiendungdhd d@gmail.com

    3. 4. Nguyễn Duy Anh – Giảng viên

- Ngày sinh: 02/12/1971

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

- Ảnh tự chọn:

- Các môn giảng dạy: Môn Giáo dục quốc phòng – an ninh

- Kiêm nhiệm: Văn phòng Đảng ủy

- Ngạch tuyển dụng: Giảng viên

- Địa chỉ: Xóm C – Xã Thành Lợi – Huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định

- Điện thoại: 0982987141

      E mail: duyanhgdqp@gmail.com

  3. 5. Phạm Văn Tự – Giảng viên kiêm nhiệm

- Ngày sinh: 05/01/1967

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

- Ảnh tự chọn:

- Các môn giảng dạy: Môn Giáo dục quốc phòng – an ninh

- Ngạch tuyển dụng: Giảng viên

- Địa chỉ: 1C/729 đường Chường Chinh- Phường Hạ Long – thành phố Nam Định

- Điện thoại: 0912803310

      E mail: phamtuhq@gmail.com

- Các đề tài nghiên cứu:

   +  Tham gia đề tài:  Thay đổi kiến thức phòng chống cháy nổ cho sinh viên nội trú trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

   + Thời gian từ tháng 3 năm 2013  đến tháng 12 năm 2013

 4. Thành tích đạt được

- Bằng khen của Bộ giáo dục Đào tạo vì có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục quốc phòng 5 năm 2001 – 2005

- Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định vì có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục quốc phòng 5 năm 2001 – 2005

- Bằng khen Bộ Y tế vì có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục quốc phòng 10 năm 2001 – 2010

5. Ảnh tập thể đơn vị:

 

 

 

 

Tin liên quan