Chủ nhật, 10/12/2023 13:43


I. Thông tin về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

- Bộ môn Hóa học là đơn vị chuyên môn về đào tạo, khoa học công nghệ, thuộc Khoa Khoa học cơ bản.

- Bộ môn chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập môn Hóa học cho tất cả các đối tượng tại trường theo kế hoạch chung của nhà trường, có nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn  các giáo trình tài liệu liên quan đến môn hóa học.

- Đội ngũ cán bộ của bộ môn luôn không ngừng cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra và tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

-  Là một đơn vị tích cực trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ, quản lý tốt mọi nguồn lực cơ sở vật chất, thiết bị được giao

- Ngoài ra các cán bộ trong bộ môn luôn  tham gia các hoạt động phong trào, thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của khoa và nhà trường.

II. Chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên

- Tổ Đảng có 4  đảng viên, tổ công đoàn có 7 công đoàn viên

III. Cơ cấu tổ chức của đơn vị

Họ và tên

Ngày sinh

Ngạch tuyển dụng

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Thâm niên công tác

Địa chỉ

( Di động,

e-mail)

Trần Đức Lượng

20/4/1977

Giảng viên

Trưởng BM, Phó trưởng khoa KHCB

Tiến sỹ

15

0912877474

luongsinhhoa@gmail.com

Trần Thị Khánh Linh

25/2/1981

Giảng viên

Phó trưởng Bộ môn

Thạc sỹ

13

Linhchitr8106@gmail.com

0983941405

Trần Thị Bích Hồng

4/11/1981

Giảng viên

 

Thạc sỹ

8

hong411dd@gmail.com

0945932601

Nguyễn Thu Hà

10/9/1983

Giảng viên

 

Thạc sỹ

9

thuha.ndun@gmail.com

0982279664

Đỗ Thị Vân

28/8/1985

KTV

 

Cử nhân

8

vanhoa28081985@gmail.com

0981317988

Phạm Thị Phương

17/10/1986

KTV

 

Cử nhân

8

sh26phuong@gmail.com

0912309355

Nguyễn Ngọc Thành

21/5/1990

Giảng viên

 

Cử nhân

4

nguyenthanhnd1990@gmail.com

01669118988

- Bộ môn có 7 cán bộ: gồm 1 Trưởng bộ môn, 1 Phó bộ môn và 5 cán bộ viên chức

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp cơ sở

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu hoạt động hoạt hóa oxy không khí trong hệ      ( DNP – O2 KK – Fe - Na2S2O8) bằng phương pháp Von – ampe hòa tan Anot để xử lý DNP ô nhiễm trong môi trường nước

2015

x

Chủ nhiệm đề tài

2

Đánh giá hàm lượng hàn the trong một số thực phẩm tại các chợ thuộc địa bàn thành phố Nam ĐỊnh

2016

x

Tham gia

   IV. Các công trình nghiên cứu khoa học

1.Ts. Trần Đức Lượng- Trưởng Bộ môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Báo , tạp chí nước ngoài.

1. Lê quốc Trung, Đào Văn Bảy, Đỗ Bình Minh,Trần Đức Lượng, Trần Văn Chung, (2011),Voltammetry Study of the 2,4,6- Trinitrotoluene conversion into the Amine compounds Using Zero- valent Iron,  Asian Journal of Chemistry Vol 23, No 7, pp.3137 -3139.

2. Trần Văn Chung, Trần Quốc Anh, Dương quang Phùng, Trần Đức Lượng,(2012),Degradation of Nitrobenzene by Persulfate Activated with Zero – valent Iron , Asian Journal of Chemistry Vol 24, No.3,pp.1371 -1374.
3.Trần Đức Lượng, Đào Văn Bảy, Trần Văn Chung, (2013), Use of  anodic stripping voltammetric method for studying the conversion effiency of 2,4 – dichlorophenoxyacetic acid in the reaction with iron, International journal of chemistry, Vol 2 pp. 193-198.

 * Báo, tạp chí trong nước:

1. Trần Đức Lượng, Đào Văn Bảy, Hồ Viết Quý, Trần Văn Chung (2013),Nghiên cứu xác định nitrobenzen bằng phương phápVon-Ampe trên điện cực thủy ngân giọt treo, tạp chí Hóa học- Hội nghị hoá học toàn quốc lần thứ VI, tr.568 - 572

2. Trần Trần Đức Lượng, Trần Văn Chung và Hồ Viết Quý, (2014),Phân hủy TNT, DNP và 2,4-D bằng oxi không khí hoạt hóa trong dung dịch bởi sắt hóa trị không ( ZVI) và ethylendiamintetra axetic (EDTA), Journal of science of HNUE Natural Sci,Vol 59, No.4, pp. 26-35.

3. Tran Duc Luong, Tran Van Tai, Nguyen Hoai Nam, Ho Viet Quý, Tran Van Chung ( 2014) Determination of 2,4 –Dinitrophenol (DNP) by voltammetry using a hanging mercury drop electrode (HMDE), Journal of science of HNUE Interdisciplinary Science, Vol. 59.No5, pp.17-23

* Sách phục vụ đào tạo:

Tên giáo trình: Hóa học  (Dành cho đối tượng Điều dưỡng)

 -Nghiệm thu năm 2014.

Trách nhiệm tham gia: Chủ biên

2. Ths.Trần Thị Khánh Linh- Phó trưởng Bộ môn

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Đổi mới phương pháp giảng dạy thực hành hóa học để nâng cao tính chủ động sáng tạo cho sinh viên ĐHĐD CQ khóa 10

2015

 Sáng kiến Cấp cơ sở

Chủ nhiệm

2

Đánh giá hàm lượng hàn the trong một số thực phẩm tại các chợ thuộc địa bàn thành phố Nam ĐỊnh

2016

Cấp cơ sở

Chủ nhiệm

3

Xác định hàm lượng chì trong nước và rau xanh tại thôn Phú Ốc- huyện Mỹ Lộc- Thành phố Nam định

2014

Cấp cơ sở

Tham gia

4

Nghiên cứu hoạt động hoạt hóa oxy không khí trong hệ      ( DNP – O2 KK – Fe - Na2S2O8) bằng phương pháp Von – ampe hòa tan Anot để xử lý DNP ô nhiễm trong môi trường nước

2015

Cấp cơ sở

Tham gia

5

Khảo sát thực trạng sử dụng phụ gia phẩm màu, fomol, axit Benzoic trong thực phẩm trên địa bàn thành phố Nam định

2016

Cấp cơ sở

Tham gia

*Các bài báo khoa học

TT

Tên bài báo

Tạp chí

Số/năm

1

Xác định hàm lượng chì trong sữa bằng phương pháp Von- Ampe hòa tan anot xung vi phân

Khoa học và công nghệ

Số 2A- 2010

2

Xác định hàm lượng kim loại chì và bimut  bằng phương pháp Von- Ampe hòa tan anot xung vi phân

Y  học thực hành

Số 731- 2010

3

Xác định hàm lượng Cu, Pb, Cd, Mn trong nước thải và nước sinh hoạt khu vực Thạch Sơn- Lâm Thao- Phú Thọ bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Khoa học trường ĐH Sư phạm TPHCM

số 6- 2016

* Sách phục vụ đào tạo:

Tên giáo trình: Hóa học  (Dành cho đối tượng Điều dưỡng)

 -Nghiệm thu năm 2014.

Trách nhiệm tham gia: Thư ký biên soạn

3.Ths.Trần Thị Bích Hồng- Giảng viên

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Xác định hàm lượng chì trong nước và rau xanh tại thôn Phú Ốc- huyện Mỹ Lộc- Thành phố Nam định

2014

Cấp cơ sở

Chủ nhiệm

2

Khảo sát thực trạng sử dụng phụ gia phẩm màu, fomol, axit Benzoic trong thực phẩm trên địa bàn thành phố Nam định

2016

Cấp cơ sở

Chủ nhiệm

3

Đánh giá hàm lượng hàn the trong một số thực phẩm tại các chợ thuộc địa bàn thành phố Nam ĐỊnh

2016

Cấp cơ sở

Tham gia

4

Đổi mới phương pháp giảng dạy thực hành hóa học để nâng cao tính chủ động sáng tạo cho sinh viên ĐHĐD CQ khóa 10

2015

 Sáng kiến Cấp cơ sở

Tham gia

* Các bài báo

TT

Tên bài báo

Tạp chí

Số/năm

1

Nghiên cứu chế tạo phụ gia làm giảm nhiệt độ đông đặc cho dầu mỡ bôi trơn trên cơ sở Copolime

Tạp chí hóa học tuổi trẻ

2010

2

Áp dụng một số định luật để giải nhanh bài toán muối sunfua tác dụng với dung dịch axit nitric

Tạp chí dạy va học

Số 8- 2016

* Sách phục vụ đào tạo:

Tên giáo trình: Hóa học  (Dành cho đối tượng Điều dưỡng)

 -Nghiệm thu năm 2014.

4.Ths. Nguyễn Thu Hà- Giảng viên

TT

Tên đề tài

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

Trách nhiệm tham gia đề tài

 

 

1

Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc một số phức chất thuận từ làm tăng độ nét hình ảnh khi chụp phổ cộng hưởng từ hạt nhân

                  

2016

Cấp cơ sở

Chủ nhiệm đề tài

* Các bài báo

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc  đồng tác giả

Nơi và năm công bố

 

1

Tổng hợp và nghiên cứu phức chất của một số nguyên tố đất hiếm với benzoyltrifloaxetat

 

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học - Đại học Quốc gia Hà Nội-2014

 

2

Tổng hợp và nghiên cứu phức chất của Lantan (III) với naphthoyltrifoaxeton và o- phenantrolin

Đồng tác giả

Tạp chí phân tích  Hóa, lý và sinh học- 2015

 

3

Tổng hợp và nghiên cứu phức chất hỗn hợp Tecbi (III) của benzoyltrifloaxetonat với α, α' - đipyriđin

Đồng tác giả

Tạp chí Hóa học-2015

 

4

Nghiên cứu cấu trúc phức chất hỗn hợp benzoyltrifloaxetonat và 1,10 - phenanthrolin của Tecbi (III)

Đồng tác giả

Tạp chí phân tích Hóa, lý và sính học- 2016

 

5

Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất hỗn hợp benzoyltrifloaxetonat và 2,2' - đipyriđin N, N' - đioxit của Europi (III)

Đồng tác giả

Tạp chí phân tích Hóa, lý và sinh học- 2016

* Sách phục vụ đào tạo:

Tên giáo trình: Hóa học  (Dành cho đối tượng Điều dưỡng)

 -Nghiệm thu năm 2014.

5. Cử nhân. Nguyễn Ngọc Thành

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Xác định hàm lượng chì trong nước và rau xanh tại thôn Phú Ốc- huyện Mỹ Lộc- Thành phố Nam định

2014

Cấp cơ sở

Tham gia

* Sách phục vụ đào tạo:

Tên giáo trình: Hóa học  (Dành cho đối tượng Điều dưỡng)

 -Nghiệm thu năm 2014.

6. Cử nhân. Đỗ Thị Vân- KTV

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc một số phức chất thuận từ làm tăng độ nét hình ảnh khi chụp phổ cộng hưởng từ hạt nhân

                  

2016

Cấp cơ sở

Tham gia

2

Khảo sát thực trạng sử dụng phụ gia phẩm màu, fomol, axit Benzoic trong thực phẩm trên địa bàn thành phố Nam định

2016

Cấp cơ sở

Tham gia

3

Đánh giá hàm lượng hàn the trong một số thực phẩm tại các chợ thuộc địa bàn thành phố Nam ĐỊnh

2016

Cấp cơ sở

Tham gia

* Sách phục vụ đào tạo:

Tên giáo trình: Hóa học  (Dành cho đối tượng Điều dưỡng)

 -Nghiệm thu năm 2014.

7. Cử nhân Phạm Thị Phương- KTV

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc một số phức chất thuận từ làm tăng độ nét hình ảnh khi chụp phổ cộng hưởng từ hạt nhân

                  

2016

Cấp cơ sở

Tham gia

2

Khảo sát thực trạng sử dụng phụ gia phẩm màu, fomol, axit Benzoic trong thực phẩm trên địa bàn thành phố Nam định

2016

Cấp cơ sở

Tham gia

3

Đánh giá hàm lượng hàn the trong một số thực phẩm tại các chợ thuộc địa bàn thành phố Nam ĐỊnh

2016

Cấp cơ sở

Tham gia

4

Nghiên cứu hoạt động hoạt hóa oxy không khí trong hệ      ( DNP – O2 KK – Fe - Na2S2O8) bằng phương pháp Von – ampe hòa tan Anot để xử lý DNP ô nhiễm trong môi trường nước

2015

Cấp cơ sở

Tham gia

* Sách phục vụ đào tạo:

Tên giáo trình: Hóa học  (Dành cho đối tượng Điều dưỡng)

 -Nghiệm thu năm 2014.

V. Thành tích của bộ môn

Trong những năm qua, bộ môn đã đạt được nhiều thành tích cao đã được các cấp lãnh đạo ghi nhận như:

- Nhiều năm liền là tập thể lao động xuất sắc của nhà trường.

- Được tặng bằng khen của:

+  Bộ y tế

+  Thủ tướng chính phủ

 

- Nhiều cá nhân của Bộ môn cũng được đón nhận bằng khen, giấy khen của các cấp lãnh đạo

Tin liên quan