Thứ hai, 26/02/2024 11:40


- Tên đơn vị: Bộ môn Ngoại Ngữ

- Địa chỉ: Tầng 5 - Khu Hiệu Bộ - Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

                        257 Hàn Thuyên – T.P Nam Định – T. Nam Định

- Email: ngoaingu.ndun@gmail.com

I.      Thông tin về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

Bộ môn Ngoại Ngữ có 11 giảng viên tham gia giảng dạy Tiếng Anh, trong đó có 5 giảng viên có trình độ Thạc sĩ, 6 cử nhân.

1. Chức năng, nhiệm vụ:

- Đào tạo tiếng Anh cơ bản cho mọi đối tượng sinh viên ở các trình độ: Cao đẳng Điều dưỡng; Cao đẳng Hộ sinh; Đại học Điều dưỡng chính quy; Đại học Điều dưỡng và Phụ sản Liên thông; Điều dưỡng Chuyên khoa cấp I; Thạc sĩ Điều dưỡng.

- Bồi dưỡng tiếng Anh cho đội ngũ CBVC, sinh viên ĐHĐDNĐ theo nhu cầu.

- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

- Tham gia thực hiện các khoá bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo nhu cầu cho đội ngũ CBVC, sinh viên của ĐHĐDNĐ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2. Chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên:

- Hiện tại Bộ môn gồm có 8 Đảng viên, các đảng viên luôn chấp hành nghiêm túc pháp luật Nhà nước, sống lành mạnh, hoàn thành các nhiệm vụ được phân công về mục tiêu an ninh – quốc phòng, sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đầy đủ. 

- Đối với tổ chức Công đoàn: hiện tại Bộ môn gồm có 11 công đoàn viên, với các hoạt động của Công đoàn các công đoàn viên luôn tham gia nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm.

- Đối với công tác Đoàn thanh niên: các giảng viên luôn tích cực trong việc tham gia, chia sẻ kinh nghiệm trong các buổi sinh hoạt- Toạ đàm do Đoàn thanh niên tổ chức. Hiện tại Bộ môn có 1 đồng chí tham gia “Câu lạc bộ Tin học – Ngoại ngữ” trực thuộc Đoàn thanh niên- Hội sinh viên của Nhà trường.

II. Thông tin cá nhân của các bộ giảng viên đã từng công tác tại đơn vị:

1.      Họ tên: Cao Thị Thanh Mai

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng – Giảng viên chính

Ngày sinh: 10/03/1970

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Các môn giảng dạy: Tiếng Anh

Kiêm nhiệm: Không

Ngạch tuyển dụng: Giảng viên

Điện thoại: 0912898132

Email: caothanhmai@hotmail.com

Các nghiên cứu khoa học đã làm hoặc tham gia:  “Dictionary of Nursing”

2. Họ tên: Đỗ Thị Quyên

Ngày sinh: 22/04/1976

Trình độ chuyên môn: Đại học

Môn giàng dạy: Tiếng Anh

Kiêm nhiệm: Không

Ngạch tuyển dụng: Giảng viên

Năm bắt đầu công tác tại trường: 2000

Điện thoại: 0945924526

Email: dominhquyen76@yahoo.com.vn

III. Thông tin cá nhân của các bộ giảng viên công tác tại đơn vị:

1. Họ tên: Trần Thị Như Trang

Chức vụ: Trưởng Bộ môn.

Ngày sinh: 08/12/1981

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Môn giảng dạy: Tiếng Anh

Kiêm nhiệm: Không

Ngạch tuyển dụng: Giảng viên

Năm công tác tại trường: 2007

Địa chỉ: Số nhà 15- Đường Đỗ Huy Liêu- Tổ 6 khu Đông Mạc - T.P Nam Định

Điện thoại: 0978244819

Email: nice.tran@gmail.com

Các nghiên cứu khoa học đã làm hoặc tham gia: “Ứng dụng trò chơi trong việc dạy từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành”; “ Nghiên cứu mạng thư điện tử và ứng dụng trong lọc thư rác”.

 

2.      Họ tên: Phạm Thị Hoàng Ngân

Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn

Ngày sinh: 20/01/1978

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Môn giảng dạy: Tiếng Anh

Kiêm nhiệm: Không

Ngạch tuyển dụng: Giảng viên

Năm bắt đầu công tác tại trường: 2000

Địa chỉ: 19/272 Hàn Thuyên – T.P Nam Định

Điện thoại: 0942742278

Email: nganpham200178@yahoo.com

Các nghiên cứu khoa học đã làm hoặc tham gia:  “Dictionary of Nursing”, “Ứng dụng trò chơi trong việc dạy từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành”, 2 bài báo: « An approach to improve the quality of part-time education » ; « Support for learning outcomes development to improve training quality ».

3. Họ tên: Vũ Minh Đức

Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn

Ngày sinh: 02/08/1961

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Môn giảng dạy: Tiếng Anh

Kiêm nhiệm: Không

Ngạch tuyển dụng: Giảng viên

Năm bắt đầu công tác tại trường: 2010

Địa chỉ: 5M – Ô 18 – Phù Nghĩa – Hạ Long – T.P Nam Định

Điện thoại: 0913318639

Email: vuminhduc678@gmail.com

Các nghiên cứu khoa học đã và làm hoặc tham gia:  « Ứng dụng mô phỏng vào thực hành nói Tiếng Anh cho đối tượng đại học chính quy »

4. Họ tên: Đỗ Thị Thu Hiền

Ngày sinh: 17/9/1977

Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ

Môn giảng dạy: Tiếng anh

Kiêm nhiệm: Không

Ngạch tuyển dụng: Giảng viên

Năm bắt đầu công tác tại trường: 2009

Địa chỉ: 3/17 – Phù nghĩa – Hạ Long – T.P Nam Định

Điện thoại: 0917840752

Email: hienbinhphuong@yahoo.com

Các nghiên cứu khoa học đã và làm hoặc tham gia:  “Dictionary of Nursing”

5. Họ tên: Hoàng Thị Hân

Ngày sinh: 08/02/1982

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ

Môn giảng dạy: Tiếng Anh

Kiêm nhiệm: Không

Ngạch tuyển dụng: Giảng viên

Năm bắt đầu công tác tại trường: 2011

Địa chỉ: Mai Xá – Mỹ Xá – Nam Định

Điện thoại: 0984056837

Email: hoanghan.ndun@gmail.com

6. Họ tên: Trần Thị Thủy

Ngày sinh: 15/02/1986

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ

Môn giảng dạy: Tiếng Anh

Kiêm nhiệm: Không

Ngạch tuyển dụng: Giảng viên

Năm bắt đầu công tác tại trường: 2011

Địa chỉ: Xóm 7 – Tiến Thắng – Lý Nhân –  Hà Nam

Điện thoại: 01685932178

Email: thuydung1526@gmail.com

7. Họ tên: Trần Văn Đăng

Ngày sinh: 28/03/1987

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ

Môn giảng dạy: Tiếng Anh

Kiêm nhiệm: Không

Ngạch tuyển dụng: Giảng viên

Năm bắt đầu công tác tại trường: 2011

Địa chỉ: 9D/703 Trường Chinh-P. Hạ Long- T.P Nam Định

Điện thoại:0975370005

Email: trandang.ndun@gmail.com

8. Họ tên: Trần Thị Thu Trang

Ngày sinh: 13/01/1989

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ

Môn giảng dạy: Tiếng Anh

Kiêm nhiệm: Không

Ngạch tuyển dụng: Giảng viên

Năm bắt đầu công tác tại trường: 2011

Địa chỉ: 2/28 Phù Long- P. Trần Tế Xương – T.P Nam Định

Điện thoại: 01245551841

Email: tranthithutrang1808@gmail.com

9. Họ tên: Mai Thị Thanh Thu

Ngày sinh: 14/07/1976

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Môn giảng dạy: Tiếng Anh

Kiêm nhiệm: 50% bộ môn Ngoại Ngữ, 50% Phòng Hợp tác Quốc tế

Ngạch tuyển dụng: Giảng viên

Năm bắt đầu công tác tại trường: 2013

Địa chỉ: Số nhà 6- Đường Đông Mạc- P. Lộc Hạ- T.P Nam Định

Điện thoại: 0904545056

Email: maithanhthu76@yahoo.com

5. Họ tên: Vũ Thị Thu Phương

Ngày sinh: 20/09/1981

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ

Môn giảng dạy: Tiếng Anh

Kiêm nhiệm: 50% bộ môn Ngoại Ngữ, 50% Phòng Công nghệ thông tin

Ngạch tuyển dụng: Giảng viên

Năm bắt đầu công tác tại trường: 2007

Địa chỉ: Đường Hưng Yên – P. Quang Trung – T.P Nam Định

Điện thoại: 0947599047

Email: hongminhbaby@yahoo.com

11. Họ tên: Nguyễn Thị Huế

Ngày sinh: 30/07/1988

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ

Môn giảng dạy: Tiếng Anh

Kiêm nhiệm: 50% bộ môn Ngoại Ngữ, 50% Phòng Hợp tác Quốc tế

Ngạch tuyển dụng: Giảng viên

Năm bắt đầu công tác tại trường: 2010

Địa chỉ: Thành Lợi – Vụ Bản – Nam Định

Điện thoại: 01683274217

Email: nguyenhue.ndun@gmail.com

Các nghiên cứu khoa học đã và làm hoặc tham gia:  “Dictionary of Nursing”

IV. Thành tích đơn vị đạt được:

1- Bộ môn luôn sáng tạo, vượt khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ mà nhà trường giao cho.

2- Về công tác chuyên môn, Bộ môn tham gia viết chương trình chi tiết cho các đối tượng Thạc sĩ điều dưỡng, Đại học chính quy và Cao đẳng chính quy, Đại học liên thông.

3-Bên cạnh đó, các giảng viên trong Bộ môn còn tích cực tham gia các lớp tập huấn theo Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020: “Tập huấn công nghệ thông tin trong giảng dạy tiếng Anh”; “Tập huấn về phương pháp kiểm tra đánh giá năng lực Ngoại ngữ”; “Tập huấn về phương pháp kiểm tra đánh giá trên máy”.

            4- Về công tác Nghiên cứu khoa học, Bộ môn luôn có phong trào thi đua thiết thực và hiệu quả trong học tập chuyên môn cũng như công tác khác. Bộ môn luôn hỗ trợ phòng NCKH dịch thuật tài liệu và các bài báo.

5- Một số giảng viên đã tham gia cùng Phòng Hợp tác quốc tế đón tiếp các đoàn chuyên gia nước ngoài.

 

 

Với sự nỗ lực hết mình, không ngừng vươn lên, trong nhiều năm qua, tập thể cán bộ, giảng viên của Bộ môn đã mang về nhiều thành tích trong nhiều lĩnh vực hoạt động, cụ thể:

 

Năm

Danh hiệu thi đua

2007 - 2008

Tập thể lao động xuất sắc

2008 - 2009

Tập thể lao động xuất sắc

2009 - 2010

Tập thể lao động xuất sắc

2010 - 2011

Tập thể lao động xuất sắc

2011 - 2012

Tập thể lao động xuất sắc

2012 - 2013

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế

2013- 2014

Tập thể lao động xuất sắc

2014- 2015

Tập thể lao động xuất sắc

Tin liên quan