Thứ ba, 12/12/2023 05:49


I. Thông tin về chức năng và nhiệm vụ của đơn vị, các đơn vị trực thuộc.

- Bộ môn GDTC thuộc Khoa khoa học cơ bản, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

- Bộ môn tham gia trực tiếp giảng dạy các môn: Điền kinh, bóng chuyền và bóng bàn.

II. Chi bộ - Công đoàn:

Bộ môn GDTC gồm 5 giảng viên: trong đó có 1 thạc sỹ và 4 cử nhân

1. Chi bộ:

Thuộc Chi bộ Khoa học cơ bản

Tổ Đảng GDTC và QP

2. Công đoàn:

Thuộc Công đoàn khoa Khoa học cơ bản

Tổ công đoàn Bộ môn 5 đồng chí

- Đồng chí Trần Thùy Linh – Tổ trưởng

- Đồng chí Vũ Đình Hồng

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm

- Đồng chí Vũ Văn Huy

- Đồng chí Bùi Công Việt

3. Đoàn thanh niên

III. Cơ cấu tổ chức của đơn vị

A. Thông tin về giảng viên đã từng công tác tại bộ môn GDTC

1. Trần Thị Bình

Chức vụ: Nguyên trưởng bộ môn GDTC

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Thời gian làm việc tại trường: từ năm 1979 đến năm 2010

Địa chỉ: 46/5/1002 Đường Láng – Láng Thượng – Đóng Đa – Hà Nội

Điện thoại: 0913.328.498

B. Thông tin về giảng viên hiện đang công tác tại bộ môn.

1. Ths. Vũ Đình Hồng – Trưởng Bộ môn

Ngày sinh: 18/12/1982

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Các môn giảng dạy: GDTC

Ngạch tuyển dụng: Giảng viên

Địa chỉ: 06 Lã Xuân Oai – P. Hạ Long – TP Nam Định.

Điện thoại: DĐ (0914.770.773)                 

Email: Vudinhhongthechat@gmail.com

Các nghiên cứu khoa học đã làm:

          Đề tài 1: Ngiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả  GDTC cho sinh viên trường ĐH Điều dưỡng Nam Định.

Các nghiên cứu khoa học tham gia:

          Đề tài 1: Nghiên cứu một số bài  tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật vụt nhanh thuận tay trong môn bóng bàn cho SV trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

          Giáo trình 1: Giáo trình GDTC

Danh hiệu đạt được

- Bằng khen Công đoàn Y tế Việt Nam “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2012-2013”  Số QĐ 154/QĐ-CĐYT ngày 26/09/2013

- Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y tế “Đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch cống tác năm học 2011- 2012” Số QĐ 186/QĐ-BYT ngày 17/1/2013

- Bằng khen Hội Thể thao Đại học và chuyên nghiệp Việt Nam “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội Đại học và chuyen nghiệp Việt Nam năm 2013. Số QĐ 06/QĐ-HTT ngày 10/1/2014.

2. Nguyễn Ngọc Lâm – Phó trưởng Bộ môn

Ngày sinh: 31/01/1962

Trình độ chuyên môn: CN

Các môn giảng dạy: GDTC

Ngạch tuyển dụng: Giảng viên

Địa chỉ: 346 Trần Quang Khải – P. Ngô Quyễn – TP Nam Định

Điện thoại: DĐ (0914.770.226)       

Email:

Các giáo trình/sách đã biên soạn hoặc tham gia

Các bài báo đã được đăng.

3.  Vũ Văn Huy – Giảng viên

Ngày sinh: 27/11/1980

Trình độ chuyên môn: CN

Các môn giảng dạy: GDTC

Ngạch tuyển dung: Giảng viên

Địa chỉ: 26A – Ô 18 – P. Hạ Long – TP Nam Định

Điện thoại: DĐ (0912.343.580)       

Email: Vuhuy1180@gmail.com

Các nghiên cứu khoa học đã tham gia:  

Các giáo trình/sách đã biên soạn hoặc tham gia       

4.  Bùi Công Việt – Giảng viên

Ngày sinh: 24/04/1985

Trình độ chuyên môn: CN

Các môn giảng dạy: GDTC

Ngạch tuyển dụng: Giảng viên

Địa chỉ: 134 Hàn thuyên – P. Vị Hoàng – Nam Định

Điện thoại: DĐ (0943.510.333)       

Email: Buicongviet85@gmail.com

Danh hiệu đạt được

- Bằng khen Hội Thể thao Đại học và chuyên nghiệp Việt Nam “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội Đại học và chuyen nghiệp Việt Nam năm 2013. Số QĐ 06/QĐ-HTT ngày 10/1/2015.

5.  Trần Thùy Linh – Giảng viên

Ngày sinh: 13/09/1983

Trình độ chuyên môn: CN

Các môn giảng dạy: GDTC

Ngạch tuyển dung: Giảng viên

Địa chỉ: 21/616 Đường Giải phóng – P. Văn Miếu – Nam Định

Điện thoại: DĐ (0919.432.098)       

Email: Baoanhminh@gmail.com

Danh hiệu đạt được

- Bằng khen Hội Thể thao Đại học và chuyên nghiệp Việt Nam “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội Đại học và chuyen nghiệp Việt Nam năm 2013. Số QĐ 06/QĐ-HTT ngày 10/1/2015.

Các nghiên cứu khoa học đã làm:

Đề tài 1: Nghiên cứu một số bài  tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật vụt nhanh thuận tay trong môn bóng bàn cho SV trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

 

IV. Ảnh tập thể của đơn vị:

Tin liên quan