Thứ tư, 29/05/2024 07:15


I. Thông tin các cán bộ đang công tác tại đơn vị

1. Nguyễn Thị Hải Hà

- Chức vụ: Trưởng bộ môn sinh vật

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Di truyền học

- Các môn giảng dạy: dạy lý thuyết và thực hành môn Sinh học – Di truyền

- Ngạch tuyển dụng: giảng viên

- Email: hasinhvat@gmail.com

- Điện thoại: 0979721682

- Các nghiên cứu khoa học đã tham gia:

+ Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường độc hại tới tỷ lệ dị dạng bẩm sinh của người dân một số làng nghề cơ khí tỉnh Nam Định (năm 2008-2010)

+ Nhận xét một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học Điều dưỡng Nam Định (năm 2012)

- Giáo trình tham gia biên soạn: Giáo trình Sinh học – Di truyền (Tài liệu lưu hành nội bộ), 2014.

- Các bài báo đã được đăng:

+ Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường tới tỷ lệ dị dạng bẩm sinh của người dân một số làng nghề cơ khí tỉnh Nam Định,2011, Thông tin Y Dược.

2. Nguyễn Thị Tú Anh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Di truyền học

- Các môn giảng dạy: dạy lý thuyết và thực hành môn Sinh học – Di truyền

- Ngạch tuyển dụng: giảng viên

- Email: tuanhybnd@gmail.com

- Điện thoại: 0913471016

- Các nghiên cứu khoa học đã tham gia:

+ Nhận xét một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học Điều dưỡng Nam Định (năm 2012)

- Giáo trình tham gia biên soạn: Giáo trình Sinh học – Di truyền (Tài liệu lưu hành nội bộ), 2014.

- Các bài báo đã được đăng:

+ Dị tật bẩm sinh câm điếc và chậm phát triển trí tuệ tại các làng nghề cơ khí tỉnh Nam Định, 2014, Y học thực hành.

3. Hoàng Tuấn Anh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sinh học

- Các môn giảng dạy: dạy lý thuyết và thực hành môn Sinh học – Di truyền

- Ngạch tuyển dụng: giảng viên

- Email: bmsinhvat.ndun@gmail.com

- Điện thoại: 0985215510

- Các nghiên cứu khoa học đã tham gia:

+ Nhận xét một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học Điều dưỡng Nam Định (năm 2012)

4. Lê Thị Huyền Trinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nhân chủng học

- Các môn giảng dạy: dạy lý thuyết và thực hành môn Sinh học – Di truyền

- Kiêm nhiệm: phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học. Chức vụ: Phó trưởng phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

- Ngạch tuyển dụng: giảng viên

- Email: huyentrinhdhdd@gmail.com

- Điện thoại: 0913553578

- Các nghiên cứu khoa học đã tham gia:

+ Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường độc hại tới tỷ lệ dị dạng bẩm sinh của người dân một số làng nghề cơ khí tỉnh Nam Định (năm 2008-2010)

+ Nhận xét một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học Điều dưỡng Nam Định (năm 2012)

- Giáo trình tham gia biên soạn: Giáo trình Sinh học – Di truyền (Tài liệu lưu hành nội bộ), 2014.

- Các bài báo đã được đăng:

+ Một số vấn đề dị dạng bẩm sinh ở các làng nghề Việt Nam, 2009, Thông tin Y Dược.

+ Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường độc hại tới tỷ lệ dị dạng bẩm sinh của người dân một số làng nghề cơ khí tỉnh Nam Định, 2010, Tạp chí Y học Thực hành, Hội nghị KHCN tuổi trẻ Y dược toàn quốc lần thứ 15 tại Đại học Y Hà Nội.

+ Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường tới tỷ lệ dị dạng bẩm sinh của người dân một số làng nghề cơ khí tỉnh Nam Định, 2011, Thông tin Y Dược.

+ Dị tật bẩm sinh câm điếc và chậm phát triển trí tuệ tại các làng nghề cơ khí tỉnh Nam Định, 2014, Y học thực hành.

+ Mối liên quan giữa dị dạng bẩm sinh ở con và nghề nghiệp của cha mẹ tại các cộng đồng làng nghề cơ khí tỉnh Nam Định, 2014, Y học thực hành.

5. Trương Thị Tân

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Điều dưỡng

- Các môn giảng dạy: thực hành môn Sinh học – Di truyền

- Ngạch tuyển dụng: kỹ thuật viên

- Email: truongtan1973@gmail.com

- Điện thoại: 0947879195

6. Nguyễn Hùng Phi

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Dược

- Các môn giảng dạy: thực hành môn Sinh học – Di truyền

- Ngạch tuyển dụng: kỹ thuật viên

- Email: nguyenhungphi1402@gmail.com

- Điện thoại: 0947879195

II. Thành tích đơn vị đạt được

- Đơn vị lao động xuất sắc

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế

- Bằng khen của Thủ tướng

 

III. Ảnh tập thể 

Tin liên quan