Thứ hai, 24/06/2024 00:17


1. Thông tin về chức năng, nhiệm vụ của bộ môn

 - Giảng dạy theo sự phân công của nhà trường. Cụ thể:

+ Giảng dạy môn Giao tiếp, tâm lý y đức trong thực hành nghề nghiệp cho đối tượng cao đẳng, liên thông từ cao đẳng lên.

+  Giảng dạy môn Kỹ năng giao tiếp trong thực hành điều dưỡng cho các đối tượng đại học, đại học liên thông.

+  Giảng dạy môn Tâm lý y học và đạo đức y học cho các đối tượng đại học, đại học liên thông, cao học, chuyên khoa I.

+  Giảng dạy môn Đạo đức cho  đối tượng chuyên khoa I.

+  Giảng dạy môn Tâm tâm lý y học cho các đối tượng quản lý điều dưỡng

 - Tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học

 - Xây dựng chương trình môn học, biên soạn giáo trình, bài giảng và cập nhật các tài liệu phục vụ giảng dạy học tập, thống nhất nội dung, phương pháp giảng dạy phù hợp với yêu cầu của bộ môn.

- Chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý ngân hàng câu hỏi, tổ chức ra đề thi và chấm thi các học phần, các môn học Tâm lý học và đạo đức y học, Kỹ năng giao tiếp trong thực hành điều dưỡng, Y đức cho tất cả các đối tượng đại học chính quy, cao đẳng chính quy, đại học liên thông từ trung cấp, đại học liên thông từ cao đẳng, chuyên khoa I, cao học.

- Xây dựng, triển khai kế hoạch công tác năm, quý và tháng của đơn vị; chủ động tổ chức thực hiện công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

- Tham gia công tác Đào tạo, đào tạo lại theo quy định của Bộ Gáo dục và Đào tạo.

2. Chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên

- Trực thuộc tổ Đảng Tâm lý, Giáo dục pháp luật. Hiện tại bộ môn có 4 đảng viên

- Trực thuộc tổ công đoàn Luật – Tâm lý, trực thuộc Công đoàn khoa Khoa học cơ bản

3. Cơ cấu tổ chức

- Thông tin về cán bộ giảng viên đã từng tham gia công tác tại đơn vị:

+ CN Trần Thị Tập; sinh ngày 10 -10 -1961

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Cử nhân Điều dưỡng

Điện thoại: 0945075949

Nghỉ chế độ tháng 11-2016

+ Ths. Mai Thị Thu Hằng, sinh ngày 01`- 06- 1976

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sỹ

Điện thoại: 0915688538

Chuyển công tác năm 2014

- Hiện tại bộ môn có 7 giảng viên. Gồm:

3.1. Bs. Nguyễn Bảo Ngọc; sinh ngày 01-5-1965

- Trình độ đào tạo: Cử nhân

- Chuyên môn được đào tạo: Bác sĩ đa khoa

- Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

- Năm bắt đầu công tác: 1990

- Chức vụ : Trưởng Bộ môn

- Địa chỉ: 30A, Liên Cơ, Lê Hồng Phong, Vị Xuyên, thành phố Nam Định

- Số điện thoại: 0915606666

- Giảng dạy các học phần Tâm lý y học & y đức, Giao tiếp trong thực hành điều dưỡng cho các đối tượng đại học chính qui, cao đẳng chính qui, đại học liên thông từ trung cấp, đại học liên thông từ cao đẳng, chuyên khoa I, cao học.

- Các nghiên cứu khoa học đã làm hoặc tham gia:

+ Tham gia đề tài NCKH cấp cơ sở: “Hứng thú nghề nghiệp của Sinh viên Đại học điều dưỡng Nam Định”. năm 2007

+ Tham gia đề tài NCKH cấp cơ sở: “Kỹ năng tự học của Sinh viên Đại học điều dưỡng Nam Định”. năm 2009

         + Tham gia đề tài NCKH cấp cơ sở: Đánh giá mức độ hình thành kỹ năng giao tiếp của sinh viên trường Đại học điều dưỡng Nam Định”. năm 2012

 + Tham gia đề tài NCKH cấp cơ sở: Kết quả bước đầu đưa chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên vào giảng dạy tại trường Đại học Điều dưỡng Nam Định”. năm 2013

         + Tham gia đề tài NCKH cấp tỉnh: “Đánh giá tác động của ô nhiễm môi trường tới sức khỏe cộng đồng làng nghề cơ khí Bình Yên Nam Trực- Nam Định và đề xuất một số giải pháp can thiệp”. năm 2014 -2015

        + Chủ nhiệm đề tài NCKH  cấp cơ sở: “Thực trạng nhận thức và mức độ thực hiện Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng của sinh viên đại học điều dưỡng liên thông trong thực hành nghề nghiệp.” năm 2016

- Đồng tác giả bài báo: “ Kết quả bước đầu đưa chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên vào giảng dạy tại trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.” Đăng trên tạp chí Điều dưỡng Việt Nam, tháng 9-2016.

- Chủ biên 02 quyển sách giáo khoa: Tâm lý Y học và đạo đức y học, Kỹ năng giao tiếp trong thực hành điều dưỡng cho đối tượng cử nhân điều dưỡng do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành tháng 8 năm 2016.

- Tham gia viết tập bài giảng Tâm lý y học và Yđức cho đối tượng chuyên khoa I, cao học.

- Thành tích đạt được : Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm 2007 – 2008, 2009 – 2010, 2011 – 2012, 2012- 2013, 2013-2014, 2014-2015. Bằng khen của Bộ trưởng bộ y tế năm học 2012-2013.

3.2. Ths. Vũ Thị Hải Oanh; sinh ngày 08-06-1982

- Trình độ đào tạo: thạc sĩ

- Chuyên môn được đào tạo: thạc sĩ tâm lý học

- Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

- Năm bắt đầu công tác: 2009

- Chức vụ: Giảng viên; Phó chủ tịch Công đoàn khoa Khoa học cơ bản

- Địa chỉ: Tổ dân phố Thịnh Lộc Thị trấn Mỹ Lộc, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định

- Số điện thoại: 0989261390

- Giảng dạy các học phần Tâm lý y học & y đức, Giao tiếp trong thực hành điều dưỡng cho các đối tượng đại học chính qui, cao đẳng chính qui, đại học liên thông từ trung cấp, đại học liên thông từ cao đẳng, chuyên khoa I, cao học.

- Các nghiên cứu khoa học đã làm hoặc tham gia:

+  Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp cơ sở: Đánh giá mức độ hình thành kỹ năng giao tiếp của sinh viên trường Đại học điều dưỡng Nam Định”. năm 2012

 + Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp cơ sở:Kết quả bước đầu đưa chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên vào giảng dạy tại trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.” năm 2013

+  Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp cơ sở: “Một số khó khăn trong chăm sóc trẻ tự kỷ dưới 6 tuổi trên địa bàn thành phố Nam Định”. năm 2014

+ Tham gia đề tài NCKH cấp cơ sở: “Thực trạng nhận thức và mức độ thực hiện Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng của sinh viên đại học điều dưỡng liên thông trong thực hành nghề nghiệp.” năm 2016

- Tác giả chính bài báo: “ Kết quả bước đầu đưa chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên vào giảng dạy tại trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.” Đăng trên tạp chí Điều dưỡng Việt Nam, tháng 9-2016.

- Tham gia biên soạn 02 quyển sách giáo khoa: Tâm lý Y học và đạo đức y học, Kỹ năng giao tiếp trong thực hành điều dưỡng cho đối tượng cử nhân điều dưỡng do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành tháng 8 năm 2016.

- Tham gia viết tập bài giảng Tâm lý y học và Yđức cho đối tượng chuyên khoa I, cao học.

- Thành tích đạt được : Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm  2011 – 2012, 2012- 2013, 2013-2014; Bằng khen của Bộ trưởng bộ Y tế năm học 2013-2014; Bằng khen của Bộ trưởng bộ Y tế trong phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo của nghành y tế năm 2016.

3.3. Phạm Thị Hằng; sinh ngày 01-09-1988

- Trình độ đào tạo: Cử nhân

- Chuyên môn được đào tạo: Cử nhân tâm lý giáo dục

- Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

- Năm bắt đầu công tác: 2011

- Chức vụ: Giảng viên; phó bí thư đoàn trường

- Địa chỉ: 72, Phùng Chí Kiên,Khu ĐTM Hòa Vượng, xã Lộc Hòa, Nam Định

- Điện thoại : 0906144788

- Mail: phamhang.hvq@gmail.com

- Giảng dạy các học phần Tâm lý y học & y đức, Giao tiếp trong thực hành điều dưỡng cho các đối tượng đại học chính qui, cao đẳng chính qui, đaị học liên thông từ trung cấp, đại học liên thông từ cao đẳng.

- Thành tích đạt được : Bằng khen của tỉnh đoàn ‘‘Đã hoàn thành xuất sắc trong công tác phong trào Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014 – 2015’’.

3.4. Bùi Thị Hiệu; sinh ngày 08-05-1989

- Trình độ đào tạo: cử nhân

- Chuyên môn được đào tạo: cử nhân điều dưỡng

- Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

- Năm bắt đầu công tác: 2011

- Địa chỉ: Văn Điệp, Nam Phong, Nam Định

- SĐT: 01233528668

- Mail: hieu2989@gmail.com

- Giảng dạy các học phần Tâm lý y học & y đức, Giao tiếp trong thực hành điều dưỡng cho các đối tượng đại học chính qui, cao đẳng chính qui.

3.5. Chu Thị Thơm; sinh ngày 18-02-1987

- Trình độ đào tạo: thạc sĩ

- Chuyên môn được đào tạo: thạc sĩ tâm lý học

- Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

- Năm bắt đầu công tác: 2012

- Giảng dạy các học phần Tâm lý y học & y đức, Giao tiếp trong thực hành điều dưỡng cho các đối tượng đại học chính qui, cao đẳng chính qui, đại học liên thông từ trung cấp, đại học liên thông từ cao đẳng, chuyên khoa I, cao học.

- Chức vụ: Giảng viên, Giáo vụ khoa

- Địa chỉ: Phúc Thành, Kim Thành, Hải Dương

- Số điện thoại: 01687710288

- Tham gia đề tài NCKH cấp cơ sở: “Thực trạng nhận thức và mức độ thực hiện Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng của sinh viên đại học điều dưỡng liên thông trong thực hành nghề nghiệp.”

- Tác giả chính bài báo: Xung đột tâm lý trong quan hệ mẹ chồng – nàng dâu

- Thành tích đạt được 

3.6. Nguyễn Xuân Tĩnh; sinh ngày

- Trình độ đào tạo: cử nhân

- Chuyên môn được đào tạo: cử nhân điều dưỡng

- Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

- Năm bắt đầu công tác: 2012

- Địa chỉ:    đường Bái Thành phố Nam Định

- Điện thoại: 0973617669

- Giảng dạy các học phần Tâm lý y học & y đức, Giao tiếp trong thực hành điều dưỡng cho các đối tượng đại học chính qui, cao đẳng chính qui.

3.7. Nguyễn Thu Hằng ; sinh ngày 25- 01- 1990

 - Trình độ đào tạo: cử nhân

- Chuyên môn được đào tạo: cử nhân tâm lý giáo dục

- Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

- Năm bắt đầu công tác: 2012

 

- Địa chỉ: Phú Cốc, Thành Lợi, Vụ Bản, Nam Định

- Điện thoại: 01235969689

- Giảng dạy các học phần Tâm lý y học & y đức, Giao tiếp trong thực hành điều dưỡng cho các đối tượng đại học chính qui, cao đẳng chính qui.

4. Thành tích đạt được của đơn vị

- Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc các năm 2007 - 2008, 2009 - 2010, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015.

 

- Nhận bằng khen của bộ trưởng Bộ y tế về thành tích xuất sắc trong năm học 2009 - 2010, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 – 2014.

Tin liên quan