Lên đầu trang
Thứ hai, 21/01/2019 04:35


       Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thực hiện Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP; Thực hiện Nghị quyết và nội dung cam kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017 giữa Chính quyền và Công đoàn Nhà trường; Trong không khí cả nước thi đua sôi nổi, chào mừng 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào đón mùa Xuân mới – Xuân Mậu Tuất – 2018, sáng ngày 02/02/2018, tại Hội trường lớn, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2017. Tham dự Hội nghị gồm có 312 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Trường.

 

Đoàn Chủ tịch Hội nghị CBVC 2017

Đại hội đã bầu ra Đoàn Chủ tịch Hội nghị gồm: PGS. TS. Lê Thanh Tùng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Trần Văn Long – Chủ tịch Công đoàn Nhà trường; và Đoàn Thư ký Hội nghị gồm: ThS. Nguyễn Thị Hòa –  UVTV Công đoàn, ThS. Lê Thị Minh Thu – Phó trưởng Phòng HCTH.

 

 PGS. TS. Lê Thanh Tùng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc Hội nghị

       Hội nghị đã nghe TS.Trương Tuấn Anh – Phó Hiệu trưởng trình bày dự thảo “Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ hướng năm 2018”. Báo cáo đã đi sâu phân tích và đánh giá kết quả đạt được trên các lĩnh vực công tác như: công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ; công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học; công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; công tác quản lý sinh viên; công tác hợp tác quốc tế; công tác phục vụ,…vv. Bên cạnh những kết quả, thành tích đạt được, báo cáo đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Từ đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Nhà trường trong năm 2018.

 

TS. Trương Tuấn Anh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

      TS. Trần Văn Long – Chủ tịch Công đoàn Nhà trường đã trình bày “Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC 2016, nội dung cam kết giữa Chính quyền và Công đoàn năm 2017”. Bên cạnh kết quả, ưu điểm đạt được, báo cáo đã thẳng thắn chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong việc triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.  

 

  TS. Trần Văn Long – Chủ tịch Công đoàn Nhà trường trình bày  "Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC 2016, nội dung cam kết giữa Chính quyền và Công đoàn năm 2017”

 Sau các báo cáo của Chính quyền và Công đoàn, PGS. TS. Lê Thanh Tùng đã trình bày báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2017 

Thay mặt Ban Thanh tra nhân dân, đồng chí Nguyễn Văn Huyên – Trưởng ban Thanh tra nhân dân đã trình bày “Báo cáo công tác Thanh tra nhân dân trong năm 2017”, nội dung báo cáo đã cho thấy các hoạt động của Nhà trường đều được thực hiện đảm bảo các nguyên tắc: phát huy quyền làm chủ của cán bộ viên chức và người lao động; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của Nhà trường; phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí. Cũng tại Hội nghị này, Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2017 đã từ nhiệm đề Hội nghị bầu Ban Thanh tran nhân dân nhiệm kỳ mới 2018 – 2019.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Huyên – Trưởng ban Thanh tra nhân dân đã trình bày Báo cáo công tác Thanh tra nhân dân trong năm 2017”

          Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, toàn thể Hội nghị đã dân chủ giới thiệu nhân sự và tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 – 2019. Kết quả bầu cử đã bầu được 05 thành viên của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới gồm:

          1. CN. Nguyễn Văn Huyên - TBM Giáo dục Quốc Phòng

          2. ThS. Mai Thị Thu Hằng - TBM Giáo dục Pháp luật

          3. ĐDCKI. Phạm Thị Hằng - PTBM Điều dưỡng cơ sở

          4. ĐDCKI. Đỗ Thị Hạnh - PTP CTHSSV

          5. ThS. Phan Văn Hợp - TBM Giáo dục sức khỏe

 

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 – 2019 ra mắt Hội nghị

          Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Trần Ngọc Cường – Phó trưởng Phòng TCKT đã trình bày “Báo cáo công khai tài chính năm 2017”. Qua các nội dung trình bày đã cho thấy Ban Giám hiệu và các đơn vị chức năng đã quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và có sự ưu tiên cho những nhiệm vụ chiến lược Nhà trường.

Toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động tham dự Hội nghị đã phát huy dân chủ, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tập trung trí tuệ đóng góp cho các nội dung của báo cáo, đặc biệt là nội dung phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 của Nhà trường, thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị, thông qua nội dung cam kết giữa Chính quyền và Công đoàn Nhà trường.

 

         Kết thúc Hội nghị, PGS. TS. Lê Thanh Tùng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã phát động thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở mọi vị trí công tác, tích cực lao động sáng tạo góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018, tạo đà cho một chu trình phát triển mới, bền vững, chất lượng và hội nhập của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. 

Tin liên quan