Lên đầu trang
Thứ sáu, 19/07/2019 18:09


       Từ ngày 25 – 27/7/2018 trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tổ chức chương trình tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo theo thông tư 04/2016 của Bộ GD&ĐT ban hành ngày 14/3/2016. Tham dự buổi tập huấn, về phía Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dụcPGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc và PGS.TS. Ngô Doãn Đãi – Chuyên gia. Về phía trường Đại học Điều dưỡng Nam Định có TS. Vũ Văn Thành - Phó Hiệu trưởng; Hội đồng Tự đánh giá, Ban Thư ký và các nhóm công tác chuyên trách; lãnh đạo các đơn vị trong toàn trường; Văn phòng Đảng ủy, BCH Đoàn TNCSHCM, BCH Hội Sinh viên; và đại diện giảng viên. 

TS. Vũ Văn Thành - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại buổi tập huấn

       Tại buổi tập huấn, các đại biểu tham dự đã được nghe PGS.TS. Nguyễn Phương Nga trình bày về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo (Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016); Cấu trúc Báo cáo Tự đánh giá (TĐG) và nguyên tắc viết báo cáo TĐG; Nhận xét sơ bộ về Dự thảo Báo cáo TĐG Chương trình đào tạo của Nhà trường. Bên cạnh đó PGS.TS. Ngô Doãn Đãi đã nêu nhận xét cụ thể về một báo cáo tiêu chí. Các nhóm công tác chuyên trách của nhà trường thực hành viết Báo cáo tiêu chí theo nhóm dưới sự hỗ trợ của PGS.TS. Nguyễn Phương Nga và PGS.TS. Ngô Doãn Đãi. 

 

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục trình bày nội dung tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GD&ĐT

PGS.TS. Ngô Doãn Đãi – Chuyên gia Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục nhận xét cụ thể về một báo cáo tiêu chí

Các nhóm công tác chuyên trách của nhà trường thực hành viết Báo cáo tiêu chí theo nhóm

       Tự đánh giá là một khâu quan trọng trong kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo đại học. Đó là quá trình cơ sở đào tạo căn cứ vào các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng để tiến hành tự xem xét, phân tích và đánh giá tình trạng chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý… của mình để từ đó có các biện pháp để điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu đề ra. Hiện nay trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đang tiến hành tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân điều dưỡng trình độ đại học.

       Các tài liệu tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan tới hoạt động tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng bao gồm: Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, Công văn số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH của Cục Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục ngày 28/6/2016 về Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH, Công văn số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH của Cục Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục ngày 28/6/2016 về Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo.

Tin liên quan