Logo NDUN
Lên đầu trang
Thứ sáu, 08/12/2023 10:43


TẦM NHÌN, SỨ MẠNG, GIÁ TRỊ CỐT LÕI
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyêt định số 2088/QĐ-ĐDN ngày 10/10/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định)

1. Tầm nhìn: Phấn đấu trở thành một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu, uy tín trong nước và quốc tế về Điều dưỡng và Hộ sinh.

2. Sứ mạng: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Điều dưỡng, Hộ sinh và phát triển khoa học Điều dưỡng, Hộ sinh của Việt Nam.

3. Giá trị cốt lõi: Thân thiện - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hiệu quả

 

Quyết định số 2088/QĐ-ĐDN ngày 10/10/2019 về Tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi của trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

 

Tin liên quan