Lên đầu trang
Thứ bảy, 08/05/2021 09:19


TRIẾT LÝ GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1628/QĐ-ĐDN ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Điều dưỡng Nam Định)

"Tay - Tâm - Trí - Tự hào"

"Hand - Heart - Head - Honor"

 

 

Quyết định số 1628/QĐ-ĐDN ngày 17 tháng 8 năm 2018 về việc ban hành Triết lý giáo dục của trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Tin liên quan