Logo NDUN
Lên đầu trang
Thứ hai, 04/12/2023 16:40


 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá cho thuê cơ sở vật chất của Trường như sau:

I.      Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:

     Tên đơn vị: Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

     Địa chỉ: số 257, đường Hàn Thuyên - phường Vị Xuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định;

II.    Tài sản, số lượng, giá khỏi điểm của tài sản đấu giá:

1.      Tên tài sản cho thuê: khu lán tôn phía hông và sau khu Giảng đường của Trường có tổng diện tích 970 m2

2.      Mục đích cho thuê: cung cấp khai thác dịch vụ trông giữ phương tiện gồm: xe đạp, xe đạp điện, xe mô tô xăng, xe mô tô điện cho người học tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

3.      Thời gian khai thác dịch vụ: 24/24h

4.      Giá khởi điểm: 116.400.000đồng/ 3 năm (Một trăm mười sáu triệu bốn trăm ngàn đồng trên ba năm).

5.      Số tiền thuê được nộp theo từng năm.

      Chi tiết xem tại file đính kèm: Thông báo đấu giá tài sản trông giữ xe 2023

Tin liên quan