Logo NDUN
Lên đầu trang
Thứ hai, 04/12/2023 17:34


Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định mở lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế như sau:

      1. Các khóa học:

- Khóa Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng

- Khóa Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Hộ sinh

      2. Chương trình bồi dưỡng

Chương trình được thực hiện theo Quyết định số 1731/QĐ - BYT 29/6/2022 của Bộ Y tế ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng và Quyết định sổ 1732/QĐ-BYT 29/6/2022 của Bộ Y tế ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Hộ sinh.

     3. Địa điểm tổ chức khóa học: tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định hoặc tại địa phương theo nhu cầu của các đơn vị (nếu đủ số lượng).

     4. Thời gian khai giảng: Khi đủ học viên mở lóp (từ 30 học viên trở lên) nhà trường sẽ thông báo khai giảng lóp học trên website của Trường.

     5. Thời gian đào tạo: 05 tuần/khóa học (học các ngày trong tuần theo giờ hành chính hoặc ngoài giờ hành chính).

     Chi tiết xem file đính kèm

Tin liên quan