Logo NDUN
Lên đầu trang
Thứ hai, 26/02/2024 10:34


    ...

            - Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 1102/QĐ-ĐDN ngày 04/5/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Điều dưỡng Nam Định;

            - Căn cứ Nghị quyết số 1840/NQ-ĐDN ngày 28/7/2023 của Hội đồng tuyển sinh đại học trường Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2023.

            Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học VLVH bổ sung đợt 1 năm 2023 như sau:

  •    NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

            - Ngành Điều dưỡng (mã ngành 7720301): 05 chỉ tiêu

            - Ngành Hộ sinh (mã ngành 7720302): 22 chỉ tiêu

  •    PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH VÀ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN:

            1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển điểm học bạ THPT (xét tuyển điểm tổng kết năm lớp 12 các môn trong tổ hợp xét tuyển)

            2. Tổ hợp môn xét tuyển:

            - B00: Toán học, Hoá học, Sinh học (Môn chính: Sinh học)

            - B08: Toán học, Tiếng Anh, Sinh học (Môn chính: Sinh học)

            - DOI: Toán học, Văn học, Tiếng Anh (Môn chính: Toán học)

            - D07: Toán học, Hoá học, Tiếng Anh (Môn chính: Hoá học)

  •  THỜI GIAN TUYỀN SINH VÀ HÌNH THỨC NHẬN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỀN

Thời gian tuyển sinh 

  • Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: từ 07/8/2023 đến hết ngày 20/8/2023 
  • Công bố điểm trúng tuyển: trước 17h00 ngày 31/8/2023 
  • Thời gian nhập học: tháng 9/2023
  • Hồ sơ đăng ký xét tuyển (Theo mẫu của trường):
  •     Chi tiết xem file đính kèm
Tin liên quan