Logo NDUN
Lên đầu trang
Thứ hai, 04/12/2023 17:06


   Thông báo về việc xin báo giá lập dự toán mua sắm văn phòng phẩm

   Hiện nay Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đang có nhu cầu mua sắm văn phòng phẩm để phục vụ cho các hoạt động thường xuyên của Nhà trường.

   Để có căn cứ xây dựng dự toán, Nhà trường kính mời Quý công ty, đơn vị cung cấp các loại mặt hàng, danh mục báo giá văn phòng phẩm như sau:

   Chi tiết tại văn bản đính kèm:

Tin liên quan