Lên đầu trang
Thứ ba, 19/10/2021 04:08


       Ngày 12/10/2021, tại Hội trường lớn trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức năm học 2020 – 2021 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

 

PGS.TS. Lê Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Cán bộ, viên chức năm học 2021 – 2022

       Tham dự Hội nghị có PGS.TS Lê Thanh Tùng-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; TS. Trương Tuấn Anh – Phó Hiệu trưởng, Phụ trách Nhà trường; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên; Trưởng, Phó trưởng các đơn vị và cán bộ, viên chức Nhà trường.

TS. Trương Tuấn Anh - Phó Hiệu trưởng, Phụ trách Trường phát biểu khai mạc Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021 – 2022

        Phát biểu khai mạc Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2021 - 2022, TS. Trương Tuấn Anh - Phó Hiệu trưởng, Phụ trách trường nhấn mạnh Hội nghị nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động của nhà trường trên các lĩnh vực của năm học 2020 – 2021, đồng thời thống nhất ý kiến đóng góp của tập thể cán bộ viên chức để xây dựng phương hướng hoạt động của Nhà trường năm học 2021 – 2022; phát huy tinh thần dân chủ và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ viên chức trong việc xây dựng và phát triển của nhà trường; phát động phong trào thi đua, động viên cán bộ viên chức đóng góp sức lực, trí tuệ, đoàn kết nhất trí phấn đấu hoàn thành hiệu quả nhiệm vụ được giao trong năm học 2021 – 2022. 

TS. Ngô Huy Hoàng - Phó Hiệu trưởng trình bày dự thảo báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 – 2022

      Thay mặt Lãnh đạo nhà trường, TS. Ngô Huy Hoàng - Phó Hiệu trưởng trình bày dự thảo báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 trước toàn thể hội nghị.

    Năm học 2021 - 2022, tập thể Nhà trường đã hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020-2021 đề ra với kết quả đáng khích lệ.

      Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, kịp thời tới cán bộ viên chức và người học các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy chế, quy định của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và của nhà trường;

       Về công tác tổ chức cán bộ: thành lập Hội đồng trường; ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng trường; rà soát, sắp xếp nhân sự phù hợp với năng lực; nâng cao trình độ giảng viên;

       Về công tác đào tạo, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục: triển khai điều chỉnh chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận với xu thế mới, đáp ứng sự thay đổi trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 đang hoành hành trên toàn cầu; tăng cường công tác kiểm định chất lượng, hướng tới đáp ứng yêu cầu chất lượng của khu vực và quốc tế;

       Về công tác sinh viên: tạo môi trường cho người học phát triển toàn diện bao gồm việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, quản lý sinh viên, cố vấn học tập, khen thưởng kỉ luật, chế độ chính sách, hương nghiệp, khởi nghiệp, tư vấn việc làm;

       Về công tác hợp tác quốc tế: việc kí kết thoả thuận hợp tác, chương trình hội thảo, tiếp nhận dự án mới, dự án quốc tế đang triển khai đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra;

      Về công tác thư viện: liên tục bổ sung các đầu sách mới, cập nhật tài liệu vào 09 cơ sở dữ liệu hiện có trên phần mềm; số lượt người đọc sách đến thư viện ngày càng tăng;

       Về công tác công nghệ thông tin: nâng cấp, cải tiến, tích hợp các phần mềm ứng dụng lê nwebsite để tra cứu thông tin một cách thuận tiện; xây duenjg website cho tạp chí khoa học điều dưỡng bản điện tử; tăng cường công tác truyền thông qua hình thức mạng xã hội; hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động trực tuyến;

       Về công tác vật tư - trang thiết bị: triển khai các gói thiết bị phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học 62 danh mục; dự án của uỷ ban Châu âu tài trợ với 16 danh mục; trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học có 61 danh mục; bổ sung hoá chất, sửa chữa dụng cụ phục vụ giảng dạy và vật tư tiêu hao; vật tư trang thiết bị phục vụ bệnh viện trường;

       Về công tác quản trị và cơ sở vật chất: xây mới, nâng cấp, sửa chữa trung tâm thực hành tiền lâm sàng, nhà hiệu bộ, hành chính, phòng làm việc; phục vụ văn phòng phẩm, hành thông dụng đề xuất và nhu cầu cảu các đơn vị trong nhà trường; khám sức khoẻ cho cán bộ viên chức trong trường; quản lý và hỗ trợ người học nội trú; cải tạo, sửa chữa giảng đường;

       Về công tác tài chính: xây dựng dự toán năm 2021 và kế hoạch trung hạn 03 năm từ 2021 - 2023; kế hoạch tài chính gắn với nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra của từng đơn vị; quản lý các hoạt động thu chi và thanh quyết toán theo quy định và kế hoạch được phê duyệt; kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với thực tế của nhà trường;

       Các hoạt động đào tạo, dịch vụ, thanh tra, pháp chế, phòng chống tham nhũng đều được triển khai theo đúng kế hoạch;

       Về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19: thành lập Ban chỉ đạo và Tổ thường trực phòng chống dịch Covid-19; phát động các đợt ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19; xây dựng kế hoạch, phối hợp tốt trong việc triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ thị của Nhà nước, của Bộ Y tế và UBND tỉnh Nam Định; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường; tiêm vắc xin phòng Covid-19; cử 04 đoàn đi chống dịch tại Bắc Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nam.

        Bên cạnh những thành tích đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần tiếp tục giải quyết triệt để trong năm tới như thiếu tính chủ động trong công việc của một bộ phận nhỏ cán bộ viên chức. Một số công việc phát sinh còn xử lý chậm trễ, chưa kịp thời làm ảnh hưởng đến công việc chung của cả đơn vị.

       Tại hội nghị, TS. Trương Tuấn Anh - Phó Hiệu trưởng, Phụ trách Trường thay mặt lãnh đạo Nhà trường Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm học 2020 - 2021. Đây cũng là một điểm mới trong việc công khai trách nhiệm của lãnh đạo Nhà trường.

TS. Trần Văn Long - Chủ tịch Công đoàn trường báo cáo tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm học 2020 - 2021 và dự kiến nội dung phong trào thi đua năm học 2021 - 2022

ThS. Nguyễn Thị Minh Châu - Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phụ trách phòng báo cáo triển khai công tác tổ chức cán bộ theo quy chế tổ chức và hoạt động mới ban hành

       Hội nghị cũng được nghe các báo cáo chuyên đề bao gồm: báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2020-2021 và nhiệm kỳ 2019 – 2021; chương trình công tác năm học 2021-2022; báo cáo triển khai công tác tổ chức cán bộ theo quy chế tổ chức và hoạt động mới ban hành; báo cáo tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm học 2020 - 2021 và dự kiến nội dung phong trào thi đua năm học 2021 - 2022; báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh của nhà trường tính đến ngày 30/9/2021; báo cáo hoạt động tài chính và dự thảo một số nội dung sửa đổi , bổ sung, điều chỉnh của quy chế chi tiêu nội bộ; báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đơn vị xoay quanh các vấn đề về đào tạo với phần trả lời cụ thể của đồng chí phó trưởng phòng Đào tạo Đại học giúp cho các cán bộ viên chức nhà trường hiểu hơn về các vấn đề quan tâm.

       Hội nghị cũng đã tiến hành bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kì 2021 - 2023. Ban kiểm phiếu đã thông báo kết quả bầu cử. Theo đó Ban thanh tra Nhân dân nhiệm kì 2021 - 2023 gồm 5 đồng chí: Vũ Mạnh Độ, Phạm Thị Hằng, Mai Thị Thu Hằng, Trần Hữu Hiếu và Nguyễn Thị Thuý Nga. 

       Trước khi hội nghị diễn ra, Ban chấp hành Công đoàn cũng đã tiến lấy ý kiến đóng góp của toàn thể cán bộ viên chức  Nhà trường cho dự thảo Báo cáo và trình bày tại Hội nghị nhằm phát huy dân chủ rộng rãi tạo nên sức mạnh tập thể, đoàn kết thống nhất. Và tại Hội nghị lần này mỗi cán bộ viên chức cũng phát huy tinh thần, trách nhiệm đối với sự phát triển chung của Nhà trường bằng những ý kiến phát biểu, trao đổi, thảo luận một cách công khai, dân chủ, trực tiếp đến các đơn vị và lãnh đạo trong Nhà trường.

       Trong khuôn khổ nội dung chương trình đã diễn ra Lễ ký cam kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 giữa Lãnh đạo và Công đoàn trường và biểu dương và trao tặng các danh hiệu, thành tích thi đua khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã đạt được thành tích trong năm học 2020-2021.

       Với sự nhất trí 100% cán bộ viên chức dự Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định năm học 2021 - 2022Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2021 - 2022 của Trường đã thành công tốt đẹp.

       Cũng tại hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh. Lãnh đạo nhà trường đã trao các danh hiệu thi đua và Bằng khen cho các cá nhân tập thể trong Nhà trường.

       Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu và các Đoàn thể cùng với sự đồng lòng của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà nghị quyết hội nghị đề ra.

     

Tin liên quan