Lên đầu trang
Thứ sáu, 07/08/2020 07:25


 

Thứ

Ngày Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị
chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

29/6

 

 

 

 

 

 

BA

30/6

14h00

Họp BTC cuộc thi Sinh viên với ý tưởng KH, ý tưởng KN năm 2020

P. HSSV

Thành viên BTC, thư ký theo QĐ

PGS. TS. Tùng

P. HT2

16h00

Mở gói thầu X-Quang

P. VT&TTB

Theo Quyết định

TS. Hoàng

P. HT2

01/7

15h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Sau Đại học

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT2

NĂM

02/7

9h00

Họp xét kết quả rèn luyện lớp ĐHHS1

P. HSSV

Theo Quyết định

TS. T. Anh

P. HT2

14h00

Họp ban sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ

P. TCKT

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT2

15h00

Họp bình công lao động tháng 6

VPCĐ

Theo Quyết định

TS. Long

P. HT1

SÁU

03/7

8h00

Tập huấn Tuyển sinh Sau Đại học

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

 

P. HT2

14h00

Hội thảo “Thực trạng và giải pháp quản lý bệnh THA và ĐTĐ tại tuyến xã tỉnh Nam Định”

P. QLNCKH

Theo Giấy mời

PGS. TS. Tùng

P. HT2

15h00

Họp Đảng uỷ ra Nghị quyết lãnh đạo Quý III/2020

VPĐU

BCH Đảng bộ

PGS. TS. Tùng

P. HT2

BẢY

04/7

Cả ngày

Thi tuyển sinh Sau Đại học

P. ĐTSĐH

Theo Kế hoạch

PGS. TS. Tùng

Khu Giảng đường

CHỦ NHẬT

05/7

Sáng

 

 

 

 

Tin liên quan