Lên đầu trang
Thứ sáu, 07/08/2020 07:54


Thứ

Ngày Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

04/5

 

 

 

 

 

 

BA

05/5

14h00

Họp Ban chấp hành Đảng bộ

P. TCCB

BCH Đảng bộ

PGS. TS. Tùng

P. HT2

16h00

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp ĐHCQ, ĐHLT năm 2020

P. ĐTĐH

Theo Quyết định và CVHT P8A1, D13C1, D12D3, ĐHCQ 11C, 11H

TS. Thành

P. HT2

06/5

16h00

Họp Ban chấp hành Công đoàn mở rộng

VPCĐ

BCHCĐ Trường, Khoa, Tổ trưởng các tổ CĐ

TS. Long

P. HT2

NĂM

07/5

14h00

Họp Ban xây dựng đề án tự chủ và các tiểu ban chuyên môn

P. TCCB

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT2

SÁU

08/5

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan