Lên đầu trang
Thứ tư, 08/07/2020 12:51


    Ngày 16/3/2020 trường Đại học Điều dưỡng Nam Định nhận Quyết định và giấy Chứng nhận Kiểm định Chất lượng Giáo dục do trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục (KĐCLGD) – Hiệp hội Các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam (Hiệp hội CTĐHCĐVN) cấp.

 Quyết định cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục 

 

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

    Trước đó từ ngày 04 - 10/12/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam (CEA-AVU&C) phối hợp với Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tổ chức đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Hiệp hội các trường Đại học Đông Nam Á (AUN-QA), gồm 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí.

    Trong khuôn khổ đợt khảo sát chính thức, đoàn đã triển khai các hoạt động: nghiên cứu hồ sơ minh chứng, khảo sát, phỏng vấn sâu lãnh đạo, giảng viên, cán bộ nhân viên, học viên cao học, sinh viên, cựu sinh viên, các doanh nghiệp và bệnh viện thực hành… Trên cơ sở đó, đoàn chuyên gia đã đưa ra những khuyến nghị, góp ý, giúp Nhà trường phát huy thế mạnh, khắc phục tồn tại để không ngừng nâng cao chất lượng.

    Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục là một sự kiện quan trọng, ghi nhận và đánh giá quá trình phát triển không ngừng của Nhà trường; đồng thời khẳng định về uy tín, thương hiệu đào tạo của Trường. Đây cũng là dịp để Nhà trường tiếp tục cố gắng, nỗ lực thực hiện sứ mạng là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Điều dưỡng, Hộ sinh và phát triển khoa học Điều dưỡng, Hộ sinh của Việt Nam.

Tin liên quan