Lên đầu trang
Thứ bảy, 15/08/2020 11:03


 

Thứ

Ngày Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

25/11

8h00

Giao ban Ban Giám hiệu

P. TCCB

BGH

PGS. TS. Tùng

P. Họp

14h00

BGH giao ban với Trưởng các đơn vị

P. TCCB

BGH, Trưởng các đơn vị

PGS. TS. Tùng

P. HT2

16h00

Họp BCH Đảng uỷ

VPĐU

BCH Đảng uỷ

PGS. TS. Tùng

P. HT2

BA

26/11

8h00

Họp về tiến độ thi công của Công trình sửa chữa, cải tạo Thư viện

P. QT

Ban QL công trình XD, Đơn vị thi công

TS. T. Anh

P. HT2

9h00

Làm việc với công ty TNHH MeVita Berlin

P. TCCB

BV thực hành trường, Ban TVVL

TS. T. Anh

P. Khách

14h00

Họp HĐ Khoa học Kỹ thuật Bệnh viện

P. KHTH

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT2

16h00

Ban Thường vụ ĐTN báo cáo về công tác Đại hội ĐTN với Đảng uỷ BGH

ĐTN

ĐU BGH, ĐTN

PGS. TS. Tùng

P. HT2

27/11

8h00

Họp HĐ thông qua đề cương LVTN CHĐD khoá 5

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT3

14h00

Họp HĐ thi đua khen thưởng năm 2018-2019

P. TCCB

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P.HT2

NĂM

28/11

           

SÁU

29/11

           
Tin liên quan