Lên đầu trang
Thứ bảy, 15/08/2020 11:45


 

Thứ

Ngày Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

28/10

08h00

Giao ban Ban Giám hiệu

P. TCCB

Ban Giám hiệu

PGS. TS Tùng

P. họp

10h00

Làm việc với Bộ môn ĐDPS, Hộ sinh về rà soát, chỉnh sửa chương trình ĐT ĐH Hộ sinh

P. ĐTĐH

P. ĐTĐH,

Lãnh đạo các Bộ môn ĐDPS, Hộ sinh

TS. Thành

P. HT 2

14h00

Giao ban Ban Giám hiệu - Trưởng các đơn vị

P. TCCB

BGH,

Trưởng các đ.vị

PGS. TS Tùng

P. HT 2

16h00

Họp bình công lao động T10/2019

T.ký HĐ

Theo Quyết định

TS Long

P. HT 2

BA

29/10

13h30

Làm việc với Công ty cổ phần Phát triển TMDV Quốc tế Đức Việt

P. CTHSSV

Trưởng các đơn vị: CTHSSV, HTQT, ĐTĐH, TT HTDVKHCN&ĐT

TS Tuấn Anh

P. khách

09h00

Họp báo cáo, triển khai các hoạt động dịch vụ

TT HTKHCN&DV

CT Công đoàn,

Trưởng các đơn vị: TCKT, Q. trị, T. tra

PGS. TS Tùng

P. HT 2

30/10

14h00

Họp BTC Kỷ niệm ngày NGVN 20/11 và BTC Lễ công nhận, trao bằng tốt nghiệp 2019

P. TCCB

P. ĐTĐH

Theo Quyết định

PGS. TS Tùng

P. HT 2

14h00

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

TS Hoàng

P. HT 3

15h00

Họp Ban TT&TĐKT kỷ niệm 60 năm TH Trường (các nhóm báo cáo công việc được giao và triển khai các công việc tiếp theo)

P. TCCB

Theo Quyết định

PGS. TS Tùng

P. HT 2

NĂM

31/10

14h00

Họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài CS

P. QLNCKH

Theo Quyết định

TS Hoàng

P. HT 2

SÁU

01/11

           
Tin liên quan