Lên đầu trang
Thứ tư, 08/07/2020 13:54


 

Thứ

Ngày Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

23/9

07h30

Đón tiếp sinh viên ĐHCQ nhập học bổ sung

P. CTHSSV

Theo Kế hoạch

PGS. TS Tùng

HT. Lớn

BA

24/9

15h00

Họp HĐ đánh giá, phân loại viên chức, NLĐ

P. TCCB

Theo Quyết định

PGS. TS Tùng

P. HT 2

16h00

Họp HĐ xét tốt nghiệp ĐH, CĐ năm học 2019

P. ĐTĐH

Theo Quyết định

TS Thành

P. HT 2

25/9

7h30

Họp HĐ nghiệm thu Ngân hàng câu hỏi Chăm sóc sức khỏe, Dịch tễ, Dinh dưỡng

Trung tâm KT&ĐBCLGD

Theo Quyết định

TS Thành

P. HT2

14h00

Hội nghị Cán bộ chủ chốt triển khai Đề án thành lập Hội đồng Trường

P. TCCB

BCHĐB, BGH, C.tịch CĐ, B.thư ĐTN; Trưởng, Phó các đơn vị: Khoa, Phòng, Trung tâm, B.viện, T.viện

PGS. TS Tùng

P. HT2

15h00

Họp HĐ duyệt hồ sơ xét thăng hạng Giảng viên chính

P. TCCB

Theo Quyết định

PGS. TS Tùng

P. HT2

NĂM

26/9

14h00

Báo cáo triển khai Đề án Nduncare

P. KHTH BV

Theo Thông báo

PGS. TS Tùng

P. HT2

16h00

Họp HĐ Quản lý Bệnh viện

BGĐ BV

Theo Quyết định

PGS. TS Tùng

P. HT 2

SÁU

27/9

16h00

Họp HĐ Bình công lao động

VPCĐ

Theo Quyết định

TS Long

P. HT1

Cả ngày

Đào tạo chứng chỉ thực hành lâm sang (theo Kế hoạch của Cục KHCN&ĐT - Bộ Y tế)

P. NCKH

Theo Quyết định

Lãnh đạo Cục KHCN&ĐT-BYT

P. HT2

BẢY

28/9

Cả ngày

Cả ngày

Nhập học, phổ biến quy chế ĐHLT

P. ĐTĐH

Theo Kế hoạch

TS Thành

Thanh Hóa

Tin liên quan