Lên đầu trang
Thứ ba, 04/08/2020 06:42


 

Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

12/8

8h30

Đón tiếp học viên Sau Đại học

P. ĐTSĐH

Học viên SĐH

PGS. TS. Tùng

P. HT1

9h00

Họp HĐ tuyển sinh Đại học

P. ĐTĐH

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT2

BA

13/8

9h00

Triển khai công tác Đào tạo tiếng Nhật năm học 2019-2020

P. ĐTĐH

LĐ P. ĐTĐH, BM Ngoại ngữ, TTHTKHCN&DV, TTKT&ĐBCLGD, Cty LOD

TS. Thành

P. HT2

10h00

Làm việc với Cty cổ phần Morther Brain Việt Nam

P. TCCB

P. HSSV, P. HTQT, P. ĐTĐH

PGS. TS. Tùng

P. Khách

14/8

14h00

Họp triển khai đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên ĐHCQ khoá 15

P. ĐTĐH

LĐ P. ĐTĐH, BM Ngoại ngữ, TTKT&ĐBCLGD

TS. Thành

P. HT2

14h00

Họp HĐ nghiệm thu đề tài cấp cơ sở

P. NCKH

Theo Quyết định

TS. Hoàng

P. HT1

16h30

Họp CVHT và lớp trưởng các lớp

P. HSSV

Trưởng các đv, CVHT, Lớp trưởng các lớp

TS. T. Anh

HT. Lớn

NĂM

15/8

16h00

Họp HĐ xét cảnh báo học tập

P. ĐTĐH

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT2

SÁU

16/8

8h00

Tập huấn công tác tuyển sinh ĐHLT

P. ĐTĐH

HĐTS, thư ký và các Ban giúp việc, Ban thanh tra

PGS. TS. Tùng

P. HT2

BẢY

17/8

Cả ngày

Thi tuyển sinh Đại học liên thông

CHỦ NHẬT

18/8

Cả ngày

Thi tuyển sinh Đại học liên thông

Tin liên quan