Lên đầu trang
Thứ năm, 28/05/2020 07:39


 

Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

06/5

08h00

Giao ban Ban Giám hiệu

P. TCCB

Ban Giám hiệu

PGS. TS. Tùng

P. họp

14h00

Giao ban BGH với Trưởng các đơn vị

P. TCCB

BGH, Trưởng các đơn vị

PGS. TS. Tùng

P. HT 2

16h00

Họp công tác bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo

P. TCCB

BCH Đảng bộ, BGH

PGS. TS. Tùng

P. HT 2

BA

07/5

14h00

Các phòng chức năng làm việc với Khoa YHCS

P. TCCB

Lãnh đạo: P.TCCB, P.ĐTĐH, P.TCKT, Khoa YHCS, BM VSKST, BM SLSLB

TS. Thắng

P. HT 2

08/5

14h00

Giới thiệu công cụ nhập học trực tuyến

P. CNTT

Các phòng: CNTT, CTHSSV, ĐTĐH, TCKT (01 LĐ + 1 CV)

TS. Tuấn Anh

P. HT 2

NĂM

09/5

09h00

Sinh hoạt khoa học P. ĐTĐH

P. ĐTĐH

Đại biểu khách mời, CBGV P. ĐTĐH

ThS. Tiến

P. HT 2

14h00

Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Điều dưỡng

Chi hội Đ. dưỡng

Theo Kế hoạch

TS. Thành

HT lớn

14h00

Trung đội DQTV kiểm tra bắn đạn thật

BM GDQP

Trung đội DQTV

TS. Tuấn Anh

Ý Yên

SÁU

10/5

           
Tin liên quan