Lên đầu trang
Thứ năm, 24/06/2021 19:08


1. Các quy định về công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng, kết quả kiểm định

2. Kết quả hoạt động đào tạo: danh sách sinh viên tốt nghiệp từ năm 2015 - 2018

3. Các quy định về khoa học công nghệ

  • Các quy định, kế hoạch chiến lược về KHCN của Nhà trường
  • Các biểu mẫu
  • Báo cáo thống kê qua các năm
  • Tạp chí (thể lệ, danh mục và tóm tắt)

4. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp và có việc làm các năm 2015 - 2017

Tin liên quan